Een duurzame toekomst is één van de grootste maatschappelijke opgaven. Pré Wonen draagt hieraan bij door het verduurzamen van onze huurwoningen. Dit zorgt voor meer wooncomfort voor onze huurders en besparing op energiekosten.

We moeten in 2050 een CO2-neutraal woningbezit te hebben. Dit is een enorme opgave waar we ons uiterste best voor doen. Regionaal denken we mee met gemeentes en collega-corporaties over bijvoorbeeld: warmtenet, aardwarmte, restwarmte en circulair bouwen. Daarnaast denken we na over slimme systemen en bouwoplossingen. Belangrijk hierbij blijft dat de woonlasten voor huurders gelijk blijven of verminderen. Want minder energieverbruik is goed voor de portemonnee van onze huurders én goed voor het milieu.

Hoe ziet u dit terug als huurder:

 • Bij renovatieprojecten isoleren we maximaal. Dit zorgt voor meer wooncomfort. Daarnaast plaatsen we, waar mogelijk, zonnepanelen. Na renovatie worden de woningen energiezuinig (minimaal energielabel B bij gestapelde bouw en bij eengezins-woningen label A). We geven uitleg over het gebruik van nieuwe installaties om zo het energieverbruik te verminderen.
 • Ook bij nieuwbouw benutten we het dak volledig met zonnepanelen. Toekomstige nieuwbouw is gasloos.  
   
 • Zonnepanelen op eengezinswoningen: geselecteerde huishoudens in Heemstede, Bloemendaal, Haarlem en Beverwijk bieden we zonnepanelen aan. Doel: 17.500 zonnepanelen op 4.350 woningen.
   
 • Zonnepanelen op gestapelde bouw: eerder plaatsten we 3.590 zonnepanelen op zo’n 60 geselecteerde flats in de hele regio. Jaarlijkse opbrengst: 1.000.000 kWh zonnestroom. Bekijk de actuele teller zonnestroom. *U kunt met Google maps de complexen bekijken. Onderaan vindt u de totaal(tussen)stand van alle zonnepanelen. Inloggen is niet nodig.
   
 • Energiecoaches helpen huurders besparen:
  Huurders in Heemstede en Haarlem geven op vrijwillige basis medehuurders energiebesparingsadvies en delen besparingsproducten uit. Dit project wordt ondersteund door Pré Wonen, Elan Wonen, de gemeente Heemstede, gemeente Haarlem en !WOON (training en begeleiding). Er wordt nu gekeken naar uitbreiding naar Velsen, Beverwijk, Zandvoort en Bloemendaal.
delen