Pré Wonen werkt al vele jaren nauw samen met gemeenten, huurdersorganisaties en maatschappelijke organisaties in Haarlem, Beverwijk, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. We zijn en blijven lokaal verankerd, terwijl we regionaal doen wat regionaal kan. Voor het dagelijks onderhoud en mutatie-onderhoud werken we samen met drie vaste aannemers.

Maatschappelijk draagvlak
De ambities die Pré Wonen zich gesteld heeft, dragen bij aan een fijn thuis voor onze bewoners, zodat zij van daaruit kunnen meedoen aan de maatschappij. Het is dus zaak de goede dingen te doen én deze dingen goed te doen. In 2018 hebben we langs twee wegen een terugkoppeling van onze stakeholders gekregen over dit onderwerp: vanuit de Trias Legitimatie Check (TLC) en vanuit de vierjaarlijkse visitatie.

Trias Legitimatie Check (TLC)
Uit de resultaten bleek dat er op vele terreinen waardering is voor Pré Wonen. We zijn betrokken, sociaal, klantgericht, betrouwbaar, benaderbaar en deskundig. Er is ook ruimte voor ontwikkeling. Pré Wonen mag best dichter bij de huurders en in de lokale gemeenschap gaan staan; ‘de organisatie mag zich meer laten zien bij bewoners en in de samenwerking met andere organisaties’. Daarnaast suggereerden stakeholders dat we meer transparant kunnen zijn over onze afwegingen en financiële mogelijkheden. Deze reacties sluiten goed aan bij ons ondernemingsplan Bestemming: Thuis.

Visitatie
De resultaten van het visitatierapport sluiten goed aan bij de TLC. De visitatiecommissie stelt in haar ‘recensie’ dat ‘Pré Wonen een uitdagende periode heeft doorstaan waar het gaat om de interne organisatie. Tegelijk zijn alle geïnterviewde belanghebbenden het erover eens dat Pré Wonen de goede dingen doet. De organisatie wordt gezien als open, betrouwbaar, sociaal, lokaal gebonden en met oog voor haar huurders’. Zichtbaarheid in de regio vergroten en leidend zijn in de samenwerking, mogen we verder ontwikkelen. Goed luisteren naar de huurder, werken vanuit de bedoeling, duidelijk communiceren – het zijn sleutelbegrippen om op het gebied van de dienstverlening stappen te zetten.

delen