De Raad van Commissarissen verzorgt het interne toezicht bij Pré Wonen. Alle leden zijn benoemd op basis van een opgesteld profiel, waardoor op het gehele werkterrein van Pré Wonen een ruime deskundigheid in de Raad aanwezig is. Anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad, hebben de leden geen zakelijke relaties met Pré Wonen. De Raad van Commissarissen heeft sinds 1 augustus 2020 de volgende leden:

De heer ir. W. J. Bodewes (1952) voorzitter, lid Remuneratiecommissie
Directeur-eigenaar Wienke Bodewes, strategisch vastgoedadvies

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Advies, Supermarktfonds Nederland, Amsterdam
 • Lid Raad van Commissarissen Hurks, bouw- en ontwikkelingsbedrijf, Eindhoven
 • Lid Raad van Commissarissen Scholtensgroep, bouw-, ontwikkeling-, exploitatiebedrijf, Wognum
 • Lid Raad van Commissarissen, M.J. de Nijs en Zonen B.V., Warmenhuizen
 • Raad van toezicht Internationale Architectuur Biënnale, Rotterdam
 • Voorzitter Bestuur Holland Property Plaza, Zeist
 • Lid Dagelijks Bestuur Forum Stedelijke Vernieuwing, Den Haag
 • Voorzitter Raad van toezicht Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, Rotterdam
 • Lid Raad van aanbeveling Provada, Amsterdam
   

Mevrouw mr. ing. E.M.W. Aalsma (1961); vicevoorzitter, lid Auditcommissie
Zelfstandig gevestigd advocaat (Asta advocaten).

Nevenfuncties:

 • Voorzitter van de klachtencommissie Balansgroep
 • Voorzitter in Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging HabekoWonen,
 • Lid in Raad van Commissarissen Woningbouwstichting ZVH,
 • Iyengar Yoga docente.
   

Mevrouw J.P.A. de Goede MSc MCM (1954); lid, voorzitter Remuneratiecommissie
(benoemd op voordracht van de bewonerskernen)

Directeur/consultant Coreness B.V. The Change Academy

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen van Wooncompagnie, Hoorn
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht OVO, Zaanstad
 • Lid Raad van Toezicht Opspoor, Purmerend
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht, Tabijn, Heemskerk.

 

De heer B.T. Rutten MBA, Msc (1970); lid, voorzitter Auditcommissie
(Contactpersoon voor Ondernemingsraad)

Managing Director of Large Accounts and Advisory, ABN AMRO

Nevenfuncties:

 • Member of the Board of Recommendation Provada Trade Fairs.
 • Chairman exam committee RICS

 

De heer dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi (1966); lid (benoemd op voordracht van de bewonerskernen)
Voorzitter Raad van Bestuur Sanquin

Nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Toezicht van de Nationale Opera & Ballet.
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit (vanaf 1 sept 2021). 
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH)
 • Lid van de ‘Raad van Nesteliers (Raad van Advies) van de Koninklijke Marechaussee
 • Lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • Lid van de Nederlandse Academie voor Technologie en Innovatie (ACTI)
delen