Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen verzorgt het interne toezicht bij Pré Wonen. Alle leden zijn benoemd op basis van een opgesteld profiel, waardoor op het gehele werkterrein van Pré Wonen een ruime deskundigheid in de Raad aanwezig is. Anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad, hebben de leden geen zakelijke relaties met Pré Wonen. 

 

Samenstelling

De Raad van Commissarissen van Pré Wonen kent de volgende samenstelling:

 

De heer ir. W. J. Bodewes (1952) voorzitter, lid Remuneratiecommissie

Directeur-eigenaar Wienke Bodewes, strategisch vastgoedadvies

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Advies, Supermarktfonds Nederland, Amsterdam
 • Lid Raad van Commissarissen Hurks, bouw- en ontwikkelingsbedrijf, Eindhoven
 • Lid Raad van Commissarissen Scholtensgroep, bouw-, ontwikkeling-, exploitatiebedrijf, Wognum
 • Lid Raad van Commissarissen, M.J. de Nijs en Zonen B.V., Warmenhuizen
 • Raad van toezicht Internationale Architectuur Biënnale, Rotterdam
 • Voorzitter Bestuur Holland Property Plaza, Zeist
 • Lid Dagelijks Bestuur Forum Stedelijke Vernieuwing, Den Haag
 • Voorzitter Raad van toezicht Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, Rotterdam
 • Lid Raad van aanbeveling Provada, Amsterdam
 • Lid Raad van Advies van OZ, architectenbureau Amsterdam 

 

Mevrouw J.P.A. de Goede MSc MCM (1954); lid, voorzitter Remuneratiecommissie
(benoemd op voordracht van
de bewonerskernen)

Directeur/consultant Coreness B.V. The Change Academy

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Opspoor, Purmerend
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht, Tabijn, Heemskerk.
 • Bestuur Zaanse Schans (februari 2022)

 

De heer B.T. Rutten MBA, Msc (1970); lid, voorzitter Auditcommissie
(Contactpersoon voor Ondernemingsraad)

Managing Director of Large Accounts and Advisory, ABN AMRO

Nevenfuncties:

 • Member of the Board of Recommendation Provada Trade Fairs
 • Chairman exam committee RICS

 

De heer dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi (1966); lid (benoemd op voordracht van de bewonerskernen)
CEO/Voorzitter Raad van Bestuur TNO

Nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Toezicht van de Nationale Opera & Ballet, Amsterdam
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit, Amsterdam
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH), Zeist
 • Lid van de ‘Raad van Nesteliers’ (Raad van Advies) van de Koninklijke Marechaussee
 • Lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem
 • Lid van de Nederlandse Academie voor Technologie en Innovatie (ACTI), Amsterdam

 

Mevrouw mr. A.A.F. Talitsch (1969); lid, lid Auditcommissie

Advocaat en mediator, Anouk Talitsch Advocatuur en Mediation
Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Rijnmond Dokters, Rotterdam
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Sympany, Utrecht
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Heliomare, Wijk aan Zee
 • Lid Raad van Commissarissen Huisartsenpost West-Brabant
 • Lid bestuur Business Circle Residentie Orkest, Den Haag
 • Voorzitter stichting Haagse Muziekcentrale, Den Haag
 • Voorzitter KNVB Commissie van beroep Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal Regio West
 • Docent Leergang Board Potentials Nationaal Register/NR Academy, Den Haag

 

delen