translate

Translate

Last of overlast en uw woonomgeving

Harde muziek, herrie van kinderen of rondslingerend vuil. Waar mensen samen wonen kunnen irritaties ontstaan. Pré Wonen maakt een verschil tussen last en overlast. U leest hier wat dat verschil is, wat u zelf kan doen en wanneer u ons of een andere instantie inschakelt.

Vragen over overlast

Bij last kan er sprake zijn van:

 • Spelende kinderen
 • Blaffende honden
 • Lopen op de trap
 • Klussende buurman
 • Muziek

Dit zijn normale leefgeluiden. U kunt daar wel degelijk last van hebben, maar deze leefgeluiden zijn niet zo erg dat er sprake is van overlast.

Wij verwachten bij last of hinder dat u eerst zelf naar een oplossing zoekt. Ga in gesprek met uw buren om het probleem op te lossen. Uw buren hebben vaak niet in de gaten dat ze overlast veroorzaken. Pré Wonen kan aan last of hinder niet veel doen.

Komt u er samen niet uit? Schakel dan altijd eerst Buurtbemiddeling in.

U kunt ook contact zoeken met uw wijkagent. De desbetreffende wijkagent vindt u hier.

Heeft u contact met de wijkagent gezocht? Dit betekent niet per definitie dat Pré Wonen hiervan op de hoogte is gebracht.

Bij overlast kan er sprake zijn van:

 • Agressiviteit
 • Criminaliteit (zoals drugshandel)
 • Huiselijk geweld
 • Te vaak, te veel, te luid is ook overlast en geen last

Meld dit bij de Politie via 0900-8844 en bij Pré Wonen via mijn.prewonen.nl. De politie registreert uw klachten. Wij raden u aan in ernstige gevallen officieel aangifte te doen. Het is verstandig een proces-verbaal te vragen. Pré Wonen vraagt u een dagboek bij te houden gedurende 14 dagen om de overlast aan te kunnen tonen.

Ga eerst eens praten met uw buren. U bent samen verantwoordelijk voor de goede onderlinge verstandhouding.

De relatie met uw buren is in de eerste plaats uw eigen verantwoordelijkheid. Pré Wonen, de politie of de rechter grijpen alleen in bij uitzonderlijke gevallen.

Als praten niet lukt kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling:

Heeft u ideeën rond een betere buurt of tips? U kunt altijd contact opnemen met Pré Wonen. Wij denken graag met u mee. 

Als het gaat om echte overlast, zoals criminaliteit, agressie of drugshandel, dan belt u de Politie via 0900-8844. Daarna meldt u de overlast ook bij Pré Wonen. Wij kunnen alleen samen met u en de politie eventuele vervolgstappen nemen.

U meldt de overlast bij ons op mijn.prewonen.nl.

Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie geeft over de aard en de tijdstippen van de overlast. Anonieme meldingen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Als er een melding van overlast bij ons binnenkomt, dan voeren we gesprekken met de betreffende bewoners of brengen hen in contact met hulpinstanties, zoals Buurtbemiddeling.

In sommige gevallen is zorg voor de overlastgever nodig. Dan leggen we direct contact met maatschappelijke partners, zoals GGZ.

Onze mogelijkheden zijn beperkt. We kunnen aan de rechter verzoeken het huurcontract te ontbinden. Daarvoor hebben we wel een dossier nodig, waarin omwonenden langdurig schriftelijke meldingen hebben gemaakt van zware overlast.

Dit is echt een laatste redmiddel. Ontbindt de rechter het huurcontract, dan is de bewoner dakloos en mag deze langere tijd geen sociale huurwoning in de regio meer huren.

Vragen over woonfraude

Woonfraude is alle vormen van onrechtmatig gebruik van de woning.

Er is sprake van onrechtmatig gebruik als u uw woning niet (alleen) gebruikt om er te wonen of er zelf niet woont.

Voorbeelden hiervan zijn;

 • Onderhuur
 • Zonder toestemming laten inwonen van anderen
 • Pensionvorming
 • Drugsverkoop
 • Wietteelt
 • Prostitutie

Onrechtmatig gebruik veroorzaakt overlast voor omwonenden en vergroot de gevoelens van onveiligheid.
Vermoedt u onrechtmatig gebruik van een woning bij u in de buurt? Meld het ons via mijn.prewonen.nl of stuur een email naar woonfraude@prewonen.nl. Wilt u een anonieme melding maken dan vragen wij u Pré Wonen te bellen op 0800-7700 000. Alvast bedankt voor uw melding!

Vragen over verward gedrag

Bij verward gedrag gaat het vaak om kwetsbare mensen waar anderen zich zorgen om kunnen maken. 

Soms zorgen mensen met verward gedrag voor overlast op openbare plekken. In dat geval kan de persoon die verward gedrag vertoont, aangemeld worden Meldpunt Zorg en Overlast. Het Meldpunt is van maandag t/m woensdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en donderdag t/m zondag van 09.00 tot 22.00 uur bereikbaar op 023-5159998 of op 0800-1205.

delen