Per 1 juli 2020 vindt de jaarlijkse huurverhoging plaats. Wij begrijpen dat de huurverhoging voor een aantal van u dit jaar op een ongelukkig moment komt. De huurverhoging is echter nodig om te kunnen blijven investeren in voldoende goede en betaalbare woningen en in verduurzaming.

Daarnaast zijn wij van mening dat een algemene maatregel, zoals het laten vervallen of uitstellen van de huurverhoging voor alle huurders, geen passend antwoord is op de uiteenlopende problemen. Daarom kiezen wij voor maatwerk en helpen juist die huurders die door sterke inkomensdaling in financiële problemen zijn gekomen. Zij kunnen contact met ons opnemen.

Ook dit jaar verhogen we de huur in verreweg de meeste gevallen niet tot wat wettelijk maximaal mag. Wij kijken hierin vooral naar de hoogte van uw huurprijs.

Voor 1 mei 2020 ontvangt u een brief met daarin het voorstel voor de huurverhoging per 1 juli 2020.

Vragen
Heeft u vragen of mocht u onverhoopt betalingsproblemen hebben vanwege de maatregelen die zijn genomen door de regering? Neem dan contact met ons op. Via de mail: mail@prewonen.nl. Of bel met team huurincasso via 088 – 77 00 000 (keuze 4). Samen zoeken we naar een oplossing.

Vragen over de huurverhoging 2020

Huurverhoging is nodig omdat alle prijzen stijgen. Ook Pré Wonen heeft ieder jaar te maken met hogere kosten. Vanuit de huuropbrengsten betalen wij onder andere het onderhoud van alle woningen, belastingen, ons personeel en wordt een deel van de huuropbrengsten ingezet voor investeringen. Zo kunnen we de bestaande woningen duurzamer maken en nieuwe woningen bouwen voor de grote groep woningzoekenden. Toch wil Pré Wonen graag dat de huurprijzen voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom vragen we minder huurverhoging dan wettelijk is toegestaan.

De corporaties mogen wettelijk de huur van woningen in 2020 verhogen met maximaal  5,1% voor huishoudens met een inkomen tot en met € 42.436 of 6,6% voor huishoudens met een inkomen boven € 42.436. Pré Wonen wil graag dat de huurprijzen voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom vragen we minder huurverhoging dan wettelijk is toegestaan. Zie verderop: Huurverhogingspercentages.

Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er géén maximum huurverhoging.

Uw huurverhoging is afhankelijk van de verhouding tussen uw huidige huurprijs en de streefhuur.

De streefhuur is de huur waarvan Pré Wonen vindt dat die redelijk is. Bij het aangaan van de huurovereenkomst betaalt de huurder de streefhuur die op dat moment geldt. Bijsociale huurwoningen gaan we hier uit van een relatie tussen de kwaliteit van de woning (aan de hand van punten van het WoningWaarderingsstelsel) en de huur die u betaalt.

  • Voor de eengezinswoningen hanteren we een streefhuur van 71% van de maximaal redelijke huur.
  • Voor appartementen gaan we uit van 76% van de maximaal redelijke huurprijs.

Als het gat tussen de streefhuur en de huidige huurprijs die u betaalt groter is, dan is de huuraanpassing een hoger percentage. Is uw huidige huur ruim boven de streefhuur, dan wordt de huur bevroren. Voor de sociale huur krijgt u een huurwijziging tot een max. van 4,6% en bij vrije sector huur is dat 5,6%.

Voor 2020 is de huurverhoging voor de vrije sector gebaseerd op het verschil tussen de huidige huurprijs en de markthuurprijs (= streefhuur bij vrije sector).

Staffel is voor sociale huurwoningen op basis van maximaal redelijk volgens WWS (WoningWaarderingStelsel) en voor vrije sectorwoningen op basis van marktwaarde.)

Klik hier voor de staffel.

Ja. Als u op dit moment huurtoeslag ontvangt, blijft dat in de nieuwe situatie ook zo.

Heeft u een sociale huurwoning en bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u voor 1 juli 2020 bezwaar maken. Maakt u in dat geval gebruik van het standaard bezwaarschriftformulier.

Maakt u gebruik van automatische incasso, dan hoeft u niets te doen. Pré Wonen past het bedrag voor u aan. Kiest u voor een periodieke overboeking bij uw bank of e-banking, dan moet u zelf voor de aanpassing zorgen.

Dat uw huur dit jaar hetzelfde blijft. U krijgt dus géén huurverhoging per 1 juli 2020.

Twee verschillende groepen corporatiehuurders:

  • Huishoudens met een laag inkomen en een huur boven de ‘aftoppingsgrens’. (Die is € 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens, en € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen). 
  • Huishoudens met een huur boven de € 737,14 en een inkomen dat te hoog is voor huurtoeslag, maar lager dan €38.035.

Wilt u weten of het voor u zin heeft om huurverlaging of huurbevriezing aan te vragen (aanvragen kan tot 1 juli 2020)? Doe dan de check op de site van de Woonbond.

Vanaf 2019 betaalt u niet meer apart voor de administratiekosten over de servicekosten. In de brief over de jaarlijkse huuraanpassing ziet u nu geen aparte regel met ‘Administratiekosten’ meer in uw huursamenstelling. Deze zijn nu onderdeel van de af te rekenen kosten, zoals schoonmaak of tuinonderhoud. Daarom verhogen wij in veel gevallen het voorschot hiervoor bij de huuraanpassing per 1 juli 2020.  Zo zorgen wij ervoor dat u bij de jaarlijkse afrekening eerder een klein bedrag terugkrijgt dan dat u moet bijbetalen.

Over een aantal componenten wordt BTW berekend. Zo ook over het component Woonpakket. Voorgaande jaren was het BTW bedrag hierover niet zichtbaar voor u. Er is besloten dit per 1 juli 2020 wel inzichtelijk te maken. Daarom staat het BTW bedrag nu apart vermeld. Dit heeft geen invloed op het bedrag dat u maandelijks aan ons betaald.

delen