Ontwikkelingen in de samenleving volgen elkaar in rap tempo op. Zeker in de Randstad en ons werkgebied, waar het heerlijk wonen is en waar ook stevige opgaven liggen.

Onze ambitie voor de komende vier jaar is dat we onze huurders excellente dienstverlening willen bieden. Dat betekent; net die extra stap! Daarnaast willen we beduidend meer duurzame, betaalbare woningen toevoegen om de groeiende groep woningzoekenden te kunnen huisvesten. Ook gaan we bijdragen aan een inclusieve samenleving; zorgen dat mensen in leefbare en veerkrachtige wijken kunnen wonen en leven.

In ons Ondernemingsplan leest u waarom en hoe.

Samen met onze huurders en onze partners zetten we onze schouders eronder. Want alleen samen kunnen we er een succes van maken. 

Iedereen een fijn thuis!

Anke Huntjens
Bestuurder Pré Wonen

Klik op de foto voor de interactieve versie, of op de knop rechts

delen