Onze samenleving ontwikkelt gestaag door. Dat is van alle tijden. Echter het tempo waarop en de mate waarin ontwikkelingen in ons land - en dus ook in onze regio - plaatsvinden, lijkt bijna niet meer bij te benen. Bijna …, want de crux is erop te anticiperen. Mee te bewegen, in een vroeg stadium. Dan weet je beter waarmee je te maken krijgt en wat je daaraan al kan doen. Pro-actief zijn dus. Met deze strategische koers - onderdeel van ons ondernemingsplan - laten we zien hoe we dat gaan doen. Voor de komende vier jaar.

Onze ambitie voor 2020 is dat we gaan uitblinken in dienstverlening. In ons ondernemingsplan staat waarom en hoe. Ons credo bij dit alles is en blijft: ‘Iedereen een fijn thuis!’

Anke Huntjens
Bestuurder Pré Wonen

delen