Huurt u een woning van Pré Wonen? Dan ontvangt u voor 1 mei van ons een brief over de jaarlijkse huurverhoging. In deze brief staat welk huurbedrag u per 1 juli 2022 gaat betalen voor uw woning.

Meer uitleg over de huurverhoging vindt u hier. Hieronder vindt u een overzicht met de meest gestelde vragen en antwoorden.  

Vragen over de huurverhoging 2022

Huurverhoging is nodig omdat alle prijzen stijgen. Ook Pré Wonen heeft ieder jaar te maken met hogere kosten. Vanuit de huuropbrengsten betalen wij onder andere het onderhoud van alle woningen, belastingen en ons personeel. Zo kunnen we de bestaande woningen duurzamer maken en nieuwe woningen bouwen voor de grote groep woningzoekenden.  

Meer informatie over de huurverhoging vindt u hier.

Vanaf 1 juli 2022 mogen corporaties de huur verhogen met: 

  • Maximaal € 25, als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand.
  • Maximaal 2,3%, als de (kale) huur € 300 of meer per maand is. 
  • Vanaf 1 juli 2022 is het mogelijk om bij de jaarlijkse huuraanpassing een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren voor huurders in een sociale huurwoning met een hoog (midden)inkomen. De aanpak van inkomensafhankelijke huurverhoging is aangepast. In plaats van een hoger huurverhogingspercentage kan de huur nu met een bedrag van maximaal € 50 of € 100 worden verhoogd. De huishoudensgrootte én het inkomen bepaalt of een huishouden hiervoor in aanmerking komt. 

Huurt u een vrijesectorwoning? Dan mag uw huur met de jaarlijkse huurverhoging omhoog met maximaal 3,3%. 

Op deze pagina vindt u de huurverhoging die Pré Wonen toepast. 

De huuraanpassing die Pré Wonen doorvoert is niet voor iedereen gelijk. Deze is onder andere afhankelijk van uw woonsituatie, inkomen en de hoogte van uw huurprijs:   

  • Maximaal € 25, als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand. 
  • Maximaal 2,3%, als de (kale) huur € 300 of meer per maand is 
  • Voor huurders met een hoog (midden)inkomen geldt een inkomensafhankelijke huurverhoging. De huur kan met een bedrag van maximaal € 25 of € 50 worden verhoogd. De huishoudensgrootte én het inkomen bepaalt of een huishouden hiervoor in aanmerking komt en met welk bedrag de huur maximaal wordt verhoogd. 
  • Heeft u een woning met energielabel E, F of G? Dan voeren wij geen huurverhoging door. Voor u geldt een huurbevriezing. 

Welke situatie past bij u? Meer uitleg over de huurverhoging van sociale huurwoningen per situatie vindt u hier

Bij de inkomensafhankelijke huurverhoging mag de huur voor huurders met een hoger inkomen meer stijgen dan voor huurders die minder verdienen. 

Per 1 juli 2022 is het mogelijk om bij de jaarlijkse huuraanpassing een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren voor huurders in een sociale huurwoning met een hoog (midden)inkomen.

De aanpak van de inkomensafhankelijke huurverhoging is in 2022 anders dan in voorgaande jaren. Afhankelijk van het inkomen kan de huurverhoging maximaal € 50 of € 100 zijn. De inkomensgrens waarboven een inkomensafhankelijke huurverhoging kan worden gegeven, is ook afhankelijk van de omvang van het huishouden. Voor eenpersoonshuishoudens gelden andere grenzen dan voor meerpersoonshuishoudens.

Meer informatie over de inkomensafhankelijke huurverhoging die Pré Wonen doorvoert vindt u hier.

Voor elke sociale huurwoning van Pré Wonen is een aantal punten toegekend op basis van het woningwaarderingsstelsel. Deze punten bepalen de maximale huurprijs die wij voor uw woning mogen vragen. Voor 2022 is de huurverhoging voor de sociale sector gebaseerd op het verschil tussen de huidige huurprijs en de maximale huurprijs.  

Pré Wonen heeft ervoor gekozen om binnen de huurverhoging te werken met een staffel voor de huurverhogingspercentages. Het percentage van uw huidige huurprijs in verhouding tot de maximale huurprijs bepaalt in welke categorie (0% of 2,3% huurverhoging) van de staffel u valt. 

Klik hier voor een overzicht voor de huurverhoging voor sociale en vrije sector woningen. 

Voor 2022 is de huurverhoging voor de vrije sector maximaal 3,3%. Heeft u een woning met energielabel E, F of G? Dan voeren wij geen huurverhoging door. Voor u geldt een huurbevriezing. 

Huurt u een kamer, woonwagen(standplaats), garage of parkeerplaats? Dan is de huurverhoging voor 2022 maximaal 2,3%.

Ja. Als u op dit moment huurtoeslag ontvangt, blijft dat in de nieuwe situatie ook zo.

Heeft u een sociale huurwoning en bent u het niet eens met de huurverhoging? In sommige gevallen kunt u bezwaar maken. Maakt u in dat geval gebruik van de modelbrief van de Woonbond. Uw bezwaar moet voor 1 juli schriftelijk bij Pré Wonen binnen zijn.  

U vindt hier meer informatie over wanneer u bezwaar kunt maken. 

Maakt u gebruik van automatische incasso, dan hoeft u niets te doen. Pré Wonen past het bedrag voor u aan. Kiest u voor een periodieke overboeking bij uw bank of e-banking, dan moet u zelf voor de aanpassing zorgen. 

Dat uw huur dit jaar hetzelfde blijft. U krijgt dan dus géén huurverhoging per 1 juli 2022. 

Twee verschillende groepen corporatiehuurders: 

  • Huishoudens met een laag inkomen en een huur boven de ‘aftoppingsgrens’. (Die is € 633,25 voor een- en tweepersoonshuishoudens, en € 678,66 voor huishoudens van drie of meer personen).  
  • Huishoudens met een huur boven de € 763,47 en een inkomen dat te hoog is voor huurtoeslag, maar lager dan € 38.035. 

Wilt u weten of het voor u zin heeft om huurverlaging of huurbevriezing aan te vragen (aanvragen kan tot 1 juli 2022)? Doe dan de check op de site van de Woonbond

delen