De regering bepaalt jaarlijks wat de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen zal zijn. In april ontvangt u een brief waarin wij u informeren over de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli.

Bent u het als huurder niet eens is met de huurverhoging, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij Pré Wonen (dus niet aan de Huurcommissie) voordat de huurverhoging ingaat. Het formulier (verzoekschrift) moet u voor 1 juli naar ons toesturen.

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken bij Pré Wonen:

  • Uw huur stijgt met meer procenten dan het wettelijke percentage.
  • Het huurvoorstel is minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging verstuurd.
  • Het huurvoorstel is verkeerd aangekondigd of bevat fouten, zoals onjuiste ingangsdatum of huurprijs
  • Uw kale huurprijs komt door de huurverhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
  • De Huurcommissie heeft vóór het huurverhogingsvoorstel uw huur tijdelijk verlaagd omdat uw woning onderhoudsgebreken had.

Als Pré Wonen het met u eens is, krijgt u geen of een lagere huurverhoging. Is Pré Wonen het niet met u eens dan vraagt Pré Wonen de Huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging. Daar zijn kosten aan verbonden. Voor u als huurder bedragen deze kosten € 25,-. Als u een rechtspersoon bent, bedragen de kosten € 450,-. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Dit betekent dat zowel de huurder als de verhuurder zich eraan moet houden. U ontvangt het bedrag weer terug als de Huurcommissie u in het gelijk stelt.

Huurverhoging 2022

Huurt u een woning van Pré Wonen? Dan ontvangt u voor 1 mei van ons een brief over de jaarlijkse huurverhoging. In deze brief staat welk huurbedrag u per 1 juli 2022 gaat betalen voor uw woning.  

Meer uitleg over de huurverhoging vindt u hier.  
Een overzicht met de meest gestelde vragen en antwoorden vindt u hier.

 

 

delen