De regering bepaalt jaarlijks wat de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen zal zijn. In april ontvangt u een brief waarin wij u informeren over de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli.

Bent u het als huurder niet eens is met de huurverhoging, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij Pré Wonen (dus niet aan de Huurcommissie) voordat de huurverhoging ingaat. Het formulier (verzoekschrift) moet u voor 1 juli naar ons toesturen.

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken bij Pré Wonen:

  • Uw huur stijgt met meer procenten dan het wettelijke percentage.
  • Het huurvoorstel is minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging verstuurd.
  • Het huurvoorstel is verkeerd aangekondigd of bevat fouten, zoals onjuiste ingangsdatum of huurprijs
  • Uw kale huurprijs komt door de huurverhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
  • De Huurcommissie heeft vóór het huurverhogingsvoorstel uw huur tijdelijk verlaagd omdat uw woning onderhoudsgebreken had.

Als Pré Wonen het met u eens is, krijgt u geen of een lagere huurverhoging. Is Pré Wonen het niet met u eens dan vraagt Pré Wonen de Huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging. Daar zijn kosten aan verbonden. Voor u als huurder bedragen deze kosten € 25,-. Als u een rechtspersoon bent, bedragen de kosten € 450,-. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Dit betekent dat zowel de huurder als de verhuurder zich eraan moet houden. U ontvangt het bedrag weer terug als de Huurcommissie u in het gelijk stelt.

2021: eenmalige bevriezing van de huren sociale huurwoningen

Voor dit jaar heeft de overheid besloten de huren van alle sociale huurwoningen eenmalig te bevriezen. De netto huur voor sociale huurwoningen gaat niet omhoog. Daarnaast hebben huurders met een laag inkomen en een huur boven de passend toewijzen grens in maart een eenmalige huurverlaging gekregen. De huren van vrije sector woningen en parkeerplaatsen en -garages met eigen huurovereenkomst worden wel verhoogd dit jaar.

Lees hier de veel gestelde vragen

 

delen