Onderdeel van www.prewonen.nl

Huurverhoging 2022: wat betekent dit voor u?

Per 1 juli vindt de jaarlijkse huurverhoging plaats. Dit is nodig om bestaande woningen duurzamer te maken en nieuwe woningen te bouwen voor de grote groep woningzoekenden.

Het bedrag of percentage waarmee de huur wijzigt is niet voor iedereen gelijk. Dit is onder andere afhankelijk van uw woonsituatie, inkomen en de hoogte van uw huurprijs. Deze webpagina geeft u uitleg over de verschillende situaties.

Woningen met energielabel E, F of G

Heeft u een woning met energielabel E, F of G? Dan voeren wij geen huurverhoging door. Voor u geldt een huurbevriezing. Hiermee komen wij huishoudens met hoge energielasten tegemoet. Check het energielabel van uw woning op energielabel.nl.

 • Woning met energielabel E, F of G
Huur-
bevriezing

Kale huurprijs lager dan €300

Is uw kale huurprijs lager dan €300? Dan wordt uw huurprijs met maximaal €25 verhoogd.

 • Kale huurprijs lager dan €300
Maximale huurprijsstijging
€25

Kale huurprijs hoger dan €300 en eenpersoonshuishouden

Is uw kale huurprijs hoger dan €300 en heeft u een eenpersoonshuishouden? Dan geldt voor u de basis huurverhoging of de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Met inkomensafhankelijke huurverhoging mag de huur voor huurders met een hoger inkomen meer stijgen dan voor huurders die minder verdienen. Hiermee zorgen we dat iedereen een eerlijke huurprijs betaalt.

Welke situatie past bij die van u?

Basis huurverhoging
 • Jaarinkomen lager dan €47.948
 • Woning met energielabel A, B, C of D
Maximale huurprijsstijging
2,3%
Inkomensafhankelijke
huurverhoging
 • Jaarinkomen tussen €47.948 en €56.527
 • Woning met energielabel A, B, C of D
Maximale huurprijsstijging
€25
Inkomensafhankelijke
huurverhoging
 • Jaarinkomen hoger dan €56.527
 • Woning met energielabel A, B, C of D
Maximale huurprijsstijging
€50

Kale huurprijs hoger dan €300 en meerpersoonshuishouden

Is uw kale huurprijs hoger dan €300 en heeft u een meerpersoonshuishouden? Dan geldt voor u de basis huurverhoging of de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Met inkomensafhankelijke huurverhoging mag de huur voor huurders met een hoger inkomen meer stijgen dan voor huurders die minder verdienen. Hiermee zorgen we dat iedereen een eerlijke huurprijs betaalt.

Welke situatie past bij die van u?

Basis huurverhoging
 • Jaarinkomen lager dan €55.486
 • Woning met energielabel A, B, C of D
Maximale huurprijsstijging
2,3%
Inkomensafhankelijke
huurverhoging
 • Jaarinkomen tussen €55.486 en €75.369
 • Woning met energielabel A, B, C of D
Maximale huurprijsstijging
€25
Inkomensafhankelijke
huurverhoging
 • Jaarinkomen hoger dan €75.369
 • Woning met energielabel A, B, C of D
Maximale huurprijsstijging
€50

Vrije sector

Huurt u een vrije sector woning? Dan stijgt uw huurprijs met maximaal 3,3%.

 • U huurt een vrije sector woning
Maximale huurprijsstijging
3,3%

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met uw huurverhoging?

In sommige gevallen kunt u bezwaar maken. Uw bezwaar moet voor 1 juli 2022 schriftelijk bij Pré Wonen binnen zijn.

Gebruik de schriftelijke bezwaarprocedure alleen als u het niet eens bent met de huurverhoging. Heeft u een klacht over uw woning of ervaart u ongemak in uw woonplezier? Geef dit dan aan ons door via ons klantportaal. Daar kunt u een reparatie verzoek doen, overlast melden of een klacht indienen. U kunt ons ook altijd bellen of mailen.

We leggen het even uit.

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken

Uw huur stijgt met meer procenten dan het wettelijk toegestane percentage.

Het huurvoorstel is minder dan 2 maanden vóór de ingangsdatum van de huurverhoging verstuurd.

Het huurvoorstel is verkeerd aangekondigd of bevat fouten, zoals onjuiste ingangsdatum of huurprijs.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Iemand in uw huishouden is chronisch ziek of heeft een handicap.

Uw kale huurprijs komt door de huurverhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.

De Huurcommissie heeft vóór het huurverhogingsvoorstel uw huur tijdelijk verlaagd omdat uw woning onderhoudsgebreken had, of er loopt hiervoor een procedure.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Uw huishoudinkomen was in 2020 of 2021 lager dan de inkomensgrens uit het huurverhogingsvoorstel.

Zo verloopt de bezwaarprocedure

Schriftelijk bezwaar indienen bij Pré Wonen

Gebruik hiervoor de modelbrief van de Woonbond.

Pré Wonen is het EENS met uw bezwaar

U krijgt geen of een lagere huurverhoging

Als u een vrije sector woning huurt, maakt u bezwaar via de rechter in plaats van bij de Huurcommissie.

Pré Wonen is het ONEENS met uw bezwaar

Zaak wordt voorgelegd aan de Huurcommissie

De Huurcommissie bekijkt de zaak en doet een uitspraak over de redelijkheid van de huurverhoging.

Deze procedure kost €25. U hoeft dit bedrag alléén te betalen als uw bezwaar wordt afgewezen. Stelt de Huurcommissie u in het gelijk? Dan hoeft u de kosten niet te betalen.

Vragen?

Heeft u nog vragen over uw huurverhoging?

Kijk dan op onze website bij Veelgestelde vragen.

Staat uw vraag er niet tussen of mocht u onverhoopt betalingsproblemen hebben vanwege de huurverhoging? Neem dan contact met ons op. Via de mail: mail@prewonen.nl. Of per telefoon via 088 – 77 00 000. Samen zoeken we naar een oplossing.