Ons jaar 2020

Wij verhuren
15.923
woningen
Waarvan
15.083
sociale huur
Wij bieden onderdak aan bijna
40.000
mensen
€ 563,69 € 563,69

Onze gemiddelde huur is

563,69
new-house-mobile new-house
112 nieuwe woningen

leverden we in 2020 op.

3 nieuwbouwprojecten zijn gestart.

2 nieuwbouwprojecten zijn in de laatste deelfase.

Tevreden huurders

Onze huurders zijn tevreden en waarderen
onze dienstverlening met een:

Onze huurders zijn tevreden en waarderen
onze dienstverlening met een:

7,6

Wonen en leven

pair-images-mobile
103,55 euro per woning

besteedden we in 2020 aan leefbaarheid, een ander domein waarin wij onze
maatschappelijke inzet tonen. Mooie voorbeelden daarvan zijn: onze samenwerking
met Sport Support (Haarlem), ‘StreetRulez’ (Beverwijk) en de Buurtpower-projecten in
een aantal hoogbouwcomplexen in Schalkwijk.

492 meldingen

In 2020 ontvingen we 492 meldingen van overlast.

0,78% huur-
achterstand
huurachterstand

Dankzij ondersteuning op maat en intensief contact met de huurders slaagt Pré Wonen erin de huurachterstanden laag te houden. Het helpt om schuldenproblematiek zoveel mogelijk binnen de perken te houden of te voorkomen. We zetten dit jaar extra maatwerk in vanwege corona. Huurders die de huur (tijdelijk) niet meer konden betalen, kwamen we waar nodig tegemoet.

Kwaliteit van onze woningen

renovation-mobile
24,9 miljoen

besteedden we aan het onderhouden
van onze woningen

14,5 miljoen

aan het renoveren
van onze woningen

15,9 miljoen

aan het nieuwbouwen
van sociale huurwoningen

We hebben meer dan
6.687 woningen

met een (energie)label B of hoger

Met wie werken wij samen

Samenwerken

Pré Wonen heeft de eigen ambities duidelijk voor ogen. We kennen onze kracht en deskundigheid. We weten ook goed waar andere partijen goed en deskundig in zijn. Samenwerking biedt dan een meerwaarde om efficiënter en effectiever te werken. Zo kunnen we onze gedeelde doelen en belangen beter bereiken. Daarnaast vindt Pré Wonen het belangrijk om de stem van de huurders te horen. Dit vraagt om een vorm van samenwerking met huurders en huurdersorganisaties.

Over ons

160 collega’s

zetten zich in voor onze ca.

40.000 huurders

Waar geven we ons geld aan uit

100% 80% 60% 40% 20% 10% 0 Vrij besteedbaar Vennootschapsbelasting Renteuitgaven Overige bedrijfsuitgaven Verhuurderheffing en saneringssteun Leefbaarheid Personeelsuitgaven Onderhoudsuitgaven 17% 2% 14% 15% 16% 1% 12% 24%
100% 80% 60% 40% 20% 10% 0 Vrij besteedbaar Vennootschapsbelasting Renteuitgaven Overige bedrijfsuitgaven Verhuurderheffing en saneringssteun Leefbaarheid Personeelsuitgaven Onderhoudsuitgaven 17% 2% 14% 15% 16% 1% 12% 24%

Uit de grafiek blijkt dat Pré Wonen in 2020 van iedere euro huuropbrengst 24% aan onderhoud heeft besteed. De grafiek laat ook zien dat 14% van de huuropbrengst is gebruikt om aan onze renteverplichtingen te voldoen. De zogenoemde vrije kasstroom is ten opzichte van 2019 licht toegenomen.