Ons jaar 2018

Wij verhuren
13.311
woningen
Waarvan
12.536
sociale huur
Wij bieden onderdak aan bijna
30.000
mensen

Onze gemiddelde huur is

516,76 euro
228 nieuwe woningen

hebben we in 2018 opgeleverd

305 woningen

werden vernieuwd

Tevreden huurders

Onze huurders zijn tevreden en waarderen onze
dienstverlening met een:

7,5

Wonen en leven

95,11 euro per woning

besteedden we in 2018 aan leefbaarheid.
Mooie voorbeelden daarvan zijn: community building Laan van Berlijn (Haarlem) en Thuis in Oosterwijk (Beverwijk).

899 meldingen

In 2018 ontvingen we 899 meldingen van overlast. De hoeveelheid meldingen neemt gestaag toe.

<0,7%
huurachterstand

De huurachterstanden blijven laag. Dat komt door onze ondersteuning op maat en intensief contact met de desbetreffende huurders. De schuldenproblematiek blijft op deze manier zoveel mogelijk binnen de perken.

Kwaliteit van onze woningen

22,4 miljoen

besteedden we aan het onderhouden van onze woningen

15,7 miljoen

aan het renoveren
van onze woningen

24,3 miljoen

aan het nieuwbouwen van sociale huurwoningen

We hebben
5.600 woningen

met een energie-index van 1,4.

Met wie werken wij samen

Samenwerken

We werken nauw samen met gemeenten, collega-corporaties, zorg- en welzijninstellingen en natuurlijk onze bewonersvertegenwoordigingen. In 2018 legden wij hen de vierjaarlijkse visitatie en de Trias LegitimatieCheck (TLC) voor. Zo kregen wij een goed beeld over hun bevindingen met en over ons. De tips en verbeterpunten pakken wij in 2019 op.

Over ons

Gemiddeld 4 dagen per week werken onze

144 collega’s

voor onze ca.

30.000 huurders

Waar geven we ons geld aan uit

14% 9% 12% 15% 6% 6% 17% 3% 16% 100% 80% 60% 40% 20% 0 V rij besteedbaar V ennootschapsbelasting R entelasten U itplaatsingskosten O verige exploitatielasten B eheersk osten V erhuurdershe ffing L ee fbaarheid D ag elijks onderhoud P lanm a tig onderhoud P e r soneels la s t en

Ook in 2018 behaalde Pré Wonen een positief financieel resultaat. Dit is voornamelijk een effect van de sterk toegenomen marktwaarde in ons werkgebied. Die nam toe omdat de huizenprijzen enorm zijn gestegen. Voor 2018 legden we hierdoor maar liefst een waardegroei vast van 25,11%. Het is echter een waardestijging van stenen en geeft geen extra bestedingsruimte.