Ons jaar 2017

Wij verhuren
13.296
woningen
Waarvan
12.498
sociale huur
Wij bieden onderdak aan ca.
30.000
mensen
776 woningen

kregen in 2017 een nieuwe huurder

104 nieuwe woningen

leverden we op aan de Nijverheidsweg,
Hof van Egmond, Plantage en De Groene Linten

Tevreden huurders

Onze huurders zijn tevreden en waarderen onze
dienstverlening met een:

7,7

Wonen en leven

65 euro per woning

gaven we uit aan leefbaarheid

Wijkdorp 3.0 is daarvan ons mooiste voorbeeld

197 meldingen

van woonfraude
ontvingen we in 2017

Dit heeft geleid tot:

46 huuropzeggingen
705 meldingen

van overlast
ontvingen we in 2017

Dit heeft geleid tot:

8 juridische procedures
1 ontruiming

Kwaliteit van onze woningen

Renovatie

We startten met het renoveren van woningen in Aagtendorp (Beverwijk),
Roorda/Ekamastraat, Laan van Berlijn en William Boothstraat (Haarlem)

Met wie werken wij samen

Samenwerken

We werken nauw samen met gemeenten, collega-corporaties en zorg- en welzijnsinstellingen. Belangrijke thema’s waren:

  • Beschikbaarheid en omvang van de sociale voorraad
  • Betaalbaarheid
  • Wijkaanpak
  • Kwaliteit en Duurzaamheid
  • Vermaatschappelijking van de zorg

Over ons

157 mensen

66 mannen en 91 vrouwen zetten zich met hart en ziel in voor onze

ca. 30.000 huurders

82.886 mensen

belden ons, dat zijn zo’n 227 telefoontjes per dag

110.338 bezoekers

surfden naar onze website. De pagina
‘Woning zoeken’ was het meest populair

Waar geven we ons geld aan uit

12% 11% 10% 12% 5% 7% 18% 24% 100% 80% 60% 40% 20% 0 I n v es t eringsrui m t e R e n t elas t en U itpla a tsings k os t en O v eri g e e xploit a tielas t en B ehee r s k os t en V erhuu r de r sh e ffing L e e fbaarheid D a g elijks onderhoud P lanm a tig onderhoud P e r soneels k os t en