Over (sloop)nieuwbouwproject De Schrijvers

De sociale huurwoningen van Pré Wonen aan de Aart van der Leeuwstraat, Generaal Spoorlaan, Gerard van Eckerenstraat en de P.C. Boutenstraat in Delftwijk zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Pré Wonen sloopt daarom de komende jaren de 224 woningen en bouwt vervolgens circa 280 nieuwe sociale huurwoningen in fasen terug. Aansluitend  verbetert de gemeente Haarlem de openbare ruimte rond de woningen.

Stedenbouwkundig plan
Het stedenbouwkundig plan is afgerond en goedgekeurd door de gemeente Haarlem. We zijn nu bezig met de uitwerking van het ontwerp van de woningen en de wijziging van het bestemmingsplan.

Fase 1 en 2
Pré Wonen en aannemer HSB Bouw tekenden begin 2021 de samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van 140 nieuwe woningen in de eerste twee fases. Samen met HSB Bouw komt Pré Wonen met een ontwerp voor de nieuwbouw. De sloop van de eerste vier flats (vanaf de P.C. Boutensstraat) startte eind maart 2021. We hebben in de gebouwen meer asbest aangetroffen dan eerder gedacht. Wij hebben dat niet eerder kunnen constateren. Over de sloop is een nieuwsbrief gemaakt. Terugkerende huurders ontvingen een brochure. Beide vindt u rechts op deze pagina. De planning van de sloop van de eerste 2 fasen is als volgt:

De nieuwbouw
Na de benodigde vergunningstrajecten met de mogelijkheid tot inspraak zal HSB Bouw begin 2022 starten met fase 1 van de nieuwbouw.
Er komen voornamelijk appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens; starters, alleenstaanden en senioren. Een beperkt aantal woningen (4-kamer) is bestemd voor gezinnen. Het zijn appartementen met een sociale huur én levensloopbestendig. Mensen die terug willen keren naar de nieuwbouw krijgen voorrang bij de toewijzing.

Groen in de wijk en schoonmaak van portieken
We onderhouden het groen rondom de woongebouwen tot aan de sloop. We houden de portieken schoon tot aan de sloop.

Leegstandsbeheer
Bewoners uit fase 1 en 2 zijn verhuisd naar wisselwoningen in fase 3 en 4, of wonen inmiddels elders in Haarlem e.o. De lege woningen verhuren we tijdelijk. Met de leegstandsbeheerder zijn nauwe contacten en regelmatig overleg, om samen te zorgen dat de leefbaarheid van de wijk op peil blijft.

(Grof)vuil
Rondom woongebouwen waar veel verhuisbewegingen zijn, is er meer (grof) vuil dan gemiddeld. Wij nemen hiervoor de volgende maatregelen:  

  • Posters en nieuwsbrieven om bewoners te wijzen op het (grof)vuil beleid
  • Spaarnelanden werkt vanuit een tijdellijke ruimte in de wijk, in fase 3
  • De leegstandsbeheerder zorgt dat Spaarnelanden het grof vuil van verhuizende huurders ophaalt. De lijnen tussen hen en Spaarnelanden zijn kort en dagelijks.

Activiteiten in de wijk

  • Graffiti workshop voor kinderen: onder begeleiding van een graffiti-artiest krijgen de garagedeuren een vrolijk uiterlijk.
  • Struikrovers: rondom de te slopen panden in fase 1 zijn planten en struiken weggehaald. Door de huidige corona-maatregelen is dit zonder bewoners gedaan. Wijkbewoners zijn wel bekend met het project.

Contact
Heeft u een vraag over project De Schrijvers? Wij zijn er voor u. Neem gerust op door te mailen naar: deschrijvers@prewonen.nl.

Interesse in een woning
Heeft u misschien interesse in een woning in De Schrijvers? Alle woningen van het project komen enige maanden voor de oplevering van de nieuwbouw op de website van www.mijnwoonservice.nl. Als u ingeschreven staat als woningzoekende kunt u daar op een woning reageren.

(laatste update:7 april 2021)

 

Impressies fase 1 en 2 (onder voorbehoud van wijzigingen)

delen