• Als u de huur niet kunt betalen, dan kunt u ons om een betalingsregeling vragen. Bel ons via telefoon 088 77 00 000 of mail ons.
     
  • Betaalt iemand anders de huur voor u? Vraag deze persoon uw relatienummer te vermelden bij 'Omschrijving'.
     
  • Betaal uw huur op tijd. Anders moeten wij u een aanmaning sturen of in het uiterste geval een deurwaarder inschakelen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
delen