Doorstroomregeling in Haarlem: Ouder worden & Prettig wonen
Huurt u een sociale huurwoning met een trap in de gemeente Haarlem en bent u 65 jaar of ouder? Dan kunt u voorrang krijgen op een sociale huurwoning in de gemeente Haarlem. U krijgt voorrang als u gaat verhuizen naar een gelijkvloerse woning die past bij uw inkomen. Is de nieuwe woning duurder? Dan kunt u uw oude huur meenemen. Er zijn verhuiscoaches die klaarstaan om u te helpen.

In maart 2018 is gestart met deze proefregeling. Eén van de voordelen is sinds 1 september 2020 - vanwege bezuinigingen bij de gemeente - helaas vervallen: de bijdrage in de verhuiskosten van € 1.000,-. De andere voordelen die deze regeling biedt blijven vooralsnog bestaan. In het najaar zal definitief worden besloten of de regeling blijft bestaan.

Voordelen:

 1. Voorrang
  U krijgt voorrang als u gaat verhuizen naar een andere sociale huurwoning. U kunt zelf een geschikte woning zoeken via mijnwoonservice.nl. U kunt een woning kiezen bij zowel Elan Wonen, Pré Wonen als Ymere.
 2. Huurbehoud
  U neemt uw huidige netto huurprijs mee als contracthuur voor de nieuwe woning tenzij de vraaghuur van de nieuwe woning lager is. U wordt daardoor niet geconfronteerd met een huursprong. Ook niet wanneer u door de verhuizing overgaat naar een andere woningcorporatie.
 3. Bemiddeling
  Bent u niet in staat om zelfstandig of met behulp van familie of een vriend een woning te zoeken via Woonservice? Vraag dan bij ons naar de mogelijkheden voor persoonlijke bemiddeling.
 4. Ondersteuning bij verhuizing
  Heeft u hulp nodig bij administratieve of andere werkzaamheden rondom de verhuizing? U kunt altijd gebruikmaken van de diensten van de verhuiscoach van welzijnsorganisatie Dock. U kunt contact opnemen met Veerle Sterk (tel. 06-39 02 23 69) of neem contact op met Pré Wonen.

Voorwaarden:

 • U woont nu in een sociale huurwoning van Pré Wonen, Elan Wonen, Ymere of Rosehaghe in de gemeente Haarlem
 • U bent 65 jaar of ouder
 • U woont alleen of met uw partner
 • Uw (gezamenlijke) jaarinkomen is niet hoger dan € 39.055,- (2020)
 • U moet een trap op in uw woning óf uw woning is alleen bereikbaar met een trap
 • U woont langer dan 1 jaar in uw woning
 • Deze regeling geldt niet in combinatie met andere regelingen. Bijvoorbeeld bij een WMO-verhuizing een sociaal plan of stadsvernieuwingsurgentie bij herstructurering.

Voorwaarden voor de woning waar u op reageert:

 • De woning heeft maximaal 3 kamers
 • U moet geen trap op in de woning en de woning is bereikbaar zonder trap
 • De woning waarop u reageert is van Pré Wonen, Elan Wonen, Ymere, Woonzorg Nederland in de gemeente Haarlem
 • De huurprijs past bij het inkomen van het huishouden volgens de normen die de wetgever hiertoe heeft bepaald.

Lees hieronder de stappen:

Lees meer

Stap 1 Voldoe ik aan de voorwaarden?
Bepaal of u voldoet aan de voorwaarden van de ‘Ouder worden & Prettig wonen’- regeling.

Stap 2 Ik schrijf in bij Woonservice
Schrijf u in bij mijnwoonservice.nl (als u dat nog niet heeft gedaan). Hulp nodig bij het inschrijven? Laat het ons weten (bij stap 3 staan onze contactgegevens).

Stap 3: Stap 1 en 2 gedaan? Vraag voorrang bij ons aan.
Neem contact met ons op via het telefoonnummer 088 - 77 00 000 of stuur een e-mail naar mail@prewonen.nl

Stap 4 Reageer via https://www.mijnwoonservice.nl/ op woningen met het logo  ‘Ouder worden & Prettig wonen’.
Tips bij het zoeken bij Woonservice:
- (gezamenlijk) jaarinkomen tot € 23.225,-? Reageer op woningen met een huurprijs tot € 619,01.
- (gezamenlijk) jaarinkomen tot € 39.055,-? Reageer op woningen met een huurprijs tot € 737,14.

Let op: Bij een groot deel van de aangeboden woningen van Ymere is de huurprijs afhankelijk van het (gezamenlijke) jaarinkomen. De huur kan dan worden verlaagd tot € 619,01 voor huishoudens met een inkomen tot
€ 737,14.

Stap 5 U ontvangt een uitnodiging of afwijzing om de woning te bezichtigen

Stap 6 U beslist of u in deze woning en buurt prettig ouder kunt worden

Stap 7 U verhuist en geniet van uw nieuwe traploze woning

Huurt u een sociale huurwoning met een trap van Pré Wonen buiten Haarlem en bent u 65 jaar of ouder? Dan kunt u voorrang krijgen op een sociale huurwoning van Pré Wonen. U krijgt voorrang als u gaat verhuizen naar een gelijkvloerse woning die past bij uw inkomen. U neemt dan, net als bij de regeling Ouder worden & prettig wonen, uw huidige huur mee.

Voorwaarden

 • U woont nu in een sociale huurwoning van Pré Wonen in de gemeente Beverwijk, Bloemendaal, Heemstede of Heemskerk
 • U bent 65 jaar of ouder
 • U woont alleen of met uw partner
 • Uw (gezamenlijke) jaarinkomen is niet hoger dan € 39.055 ,-
 • U moet een trap op in uw woning óf uw woning is alleen bereikbaar met een trap
 • U woont langer dan 1 jaar in uw woning

Voorwaarden aan de nieuwe woning

 • De woning heeft maximaal 3 kamers
 • U moet geen trap op in de woning en de woning is bereikbaar zonder trap
 • De woning is van Pré Wonen
 • De woning past bij uw inkomen

Aanmelden
Denkt u dat u aan de voorwaarden voldoet om mee te doen? Meld u dan aan. Neem dan contact op met Pré Wonen via telefoon 088 77 00 000 of e-mail: mail@prewonen.nl

Uitzondering
Wordt uw woning gerenoveerd of afgebroken en moet u hierdoor verhuizen? Dan kunt u deze regeling niet gebruiken als u stadsvernieuwingsurgentie krijgt en/of gebruikmaakt van het ‘Sociaal Project Plan'.

In twee brochures zijn de woningen geschikt voor senioren op een rijtje gezet. Voor een deel zijn het woningen waar alleen senioren wonen en voor een deel zijn het gelijkvloerse woningen (zonder trap) waarbij uw buren allerlei leeftijden hebben.

- De 1e brochure toont de woningen die in aanmerking komen voor de regeling 'Ouder worden & Prettig wonen' in Haarlem. Daarbij zijn ook woningen van andere woningcorporaties.
- De 2e brochure toont alle woningen van Pré Wonen die geschikt zijn voor senioren.

Er zijn diverse woningaanpassingen mogelijk die ervoor zorgen dat u langer zelfstandig kunt wonen. U kunt de aanpassing zelf uitvoeren, of door de gemeente laten doen. De gemeente is via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor woningaanpassingen die niet algemeen gebruikelijk zijn. Dat zijn bijvoorbeeld aanpassingen die niet eenvoudig bij de bouwmarkt verkrijgbaar zijn. De uitvoering van de Wmo kan per gemeente verschillen. De gemeente bepaalt zelf of u een eigen bijdrage moet betalen en hoe hoog deze is.

De gemeente Beverwijk en Heemskerk zijn met Pré Wonen en Woonopmaat een proef gestart. Hier leest u meer.

delen