Als adviseur Strategisch Business partner werk ik, samen met mijn andere teamleden, aan strategische vraagstukken die invloed hebben op de huurders van Pré Wonen. Iedere adviseur heeft zo zijn of haar eigen aandachtsgebied binnen deze vraagstukken. Voor mij is dat wonen en zorg. Dat kan gaan over mensen die doorstromen uit instellingen en zelfstandig gaan wonen met een beetje begeleiding of over ouderen die steeds langer zelfstandig blijven wonen. Pré Wonen wil dat bewoners die zorg nodig hebben, net als andere bewoners, prettig kunnen wonen. Soms kan dat met wat aanpassingen aan de woning en soms is het beter om te verhuizen naar een andere woning.

Externe samenwerking
Pré Wonen kan niet alleen zorgen voor woonplezier voor onze bewoners. Om bewoners met een zorgbehoefte een fijn thuis te bieden werken we samen met zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en de gemeenten in ons werkgebied. Met de gemeenten leggen we die samenwerking vast in prestatieafspraken. Die afspraken gaan ook over andere thema’s. Zo hebben we tot doel gesteld om de wachttijd voor een sociale woning te verkorten, willen we extra woningen voor kwetsbare bewoners en meer gemengde en duurzame wijken.

Bewonerskern
Prestatieafspraken maak je samen met de gemeenten, andere woningcorporaties én onze huurders. Zo zijn er twee bewonerskernen die vanaf het begin met ons meedenken: bewonerskern IJmond en bewonerskern Zuid-Kennemerland. De bewonerskernen zijn onafhankelijke partijen. Dat houdt ons scherp.

Actieve personeelsvereniging
Pré Wonen is een corporatie die haar maatschappelijke opgave op het gebied van wonen nadrukkelijk vorm geeft. Wij zorgen voor goede en betaalbare woningen voor ‘gewone’ en kwetsbare mensen. We kijken verder dan alleen schoon, heel en veilig. Samen met een brede groep stakeholders zorgen we voor een fijn thuis voor onze bewoners. We doen dat uit betrokkenheid en met focus! Binnen Pré Wonen zijn er mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en is er ruimte om ideeën te initiëren en te realiseren. De personeelsvereniging is heel actief, je komt je collega dan ook eens buiten het werk tegen.

- Sandra Roozen
Strategisch Business partner

delen