Ons hart ligt bij de mensen die het echt nodig hebben, omdat zij niet of moeilijk in hun woonbehoefte kunnen voorzien.

Als consulent wijkbeheer hield ik me voornamelijk bezig met de sociale leefbaarheid in Haarlem-Schalkwijk. Mijn bijdrage leidde tot verbetering van het sociale klimaat in de wijk. Ik nam daartoe allerlei initiatieven en zocht actief samenwerkingspartners op.

Partnernetwerk
In de nieuwe rol van regisseur Gebiedsaanpak zie ik de mogelijkheid meer samenhang aan te brengen in de sociale en fysieke leefbaarheid en de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Een stevig, op samenwerking gericht partnernetwerk, draagt bij aan het verbeteren van het woonklimaat. Het maakt dat partners bereid zijn samen te leren hoe ze verbindend het huisvesten van kwetsbare groepen mogelijk maken. Samen weet je tenslotte meer! Samen kun je een positieve invloed hebben op een wijk.

Pré Wonen gunt mij de vrijheid om mijn kennis en kunde op maat in te zetten. Zo kunnen we echt een fijn thuis realiseren, ook met aanpakken die een lange adem vergen.

- Wietske Gercama
Regisseur Gebiedsaanpak

delen