translate

Translate

Het is een bijzondere tijd vanwege het Coronavirus. Veel mensen werken thuis, kinderen kunnen niet naar school. We maken meer gebruik van ons huis dan normaal. Sterker nog, het wordt ons zelfs aanbevolen vooral thuis, in onze woning, te blijven!

Dat vraagt wat van ons allemaal, en zeker van de kinderen. Het is daarom logisch dat er meer geluiden zijn dan normaal. Van meubilair dat wordt verschoven, van muziek, of van kinderen die  luidruchtig of enthousiast reageren.

Dit vraagt van ons allemaal vooral begrip. Begrip voor deze moeilijke situatie, die helaas ook wat meer (over)last met zich meebrengt dan normaal. En het vraagt erom verantwoordelijkheid te nemen. U kunt niet doen en laten wat u wil. Dat geldt ook voor kinderen.

Voor de ouders met kinderen die in flats wonen: Zorg ervoor dat kinderen niet teveel lawaai maken. Uw buren werken waarschijnlijk verplicht thuis of hebben een vitaal beroep waarin rustmomenten belangrijk zijn. Houd rekening met elkaar. Vooral voor 9:00 uur en na 20:00 uur mag het rustig zijn.

Wat u kunt doen als u last ervaart, is uw buren rustig aanspreken. Dan kunt u uitleggen wat u ervaart en dan kan de ander daarmee rekening houden. 

U kunt meer lezen in de folder 'Overlast'.

Overlast melden bij Pré Wonen
Dit doet u via uw account op Mijn Pré Wonen. Het is belangrijk dat u in uw melding een korte omschrijving van de overlast geeft. Anonieme meldingen nemen wij niet in behandeling. Wij gaan met alle informatie vertrouwelijk om.

Wanneer meld ik overlast bij de politie?

  • Als er sprake is van discriminatie, intimidatie of bedreiging.
  • Bij vernieling of inbraak.
  • Bij overlast door drugsgebruik of als er in uw buurt drugs worden verhandeld.
  • Bij ernstige overlast buiten kantooruren

De politie registreert uw klachten. Wij raden u aan in ernstige gevallen officieel aangifte te doen. Het is verstandig een proces-verbaal te vragen.

Wat meld ik bij de gemeente?

  • Rondslingerend vuil op een openbaar terrein (dus niet in uw trappenhuis of in de tuin van uw buren).
  • Slecht onderhouden openbaar groen.
  • Parkeeroverlast op de openbare weg

Let op: de gemeente en/of politie stuurt uw melding niet direct door naar ons. Stuur daarom een e-mail naar mail@prewonen.nl om ons te informeren.

delen