translate

Translate

Het is een bijzondere tijd vanwege het Coronavirus. Veel mensen werken thuis, kinderen kunnen niet altijd naar school. Door de adviezen van de overheid gebruiken we ons huis meer dan normaal. Dat vraagt wat van ons allemaal, en zeker van de kinderen. Het is daarom logisch dat er meer geluiden zijn dan normaal: het verschuiven van meubilair, muziek, of kinderen die luidruchtig zijn of enthousiast reageren.

Dit vraagt van ons allemaal vooral begrip. Begrip voor deze moeilijke situatie, die helaas ook wat meer (over)last met zich meebrengt dan normaal. En het vraagt erom verantwoordelijkheid te nemen.

Voor de ouders met kinderen die in flats wonen:
Zorg ervoor dat kinderen niet teveel lawaai maken. Uw buren werken waarschijnlijk verplicht thuis of hebben een vitaal beroep waarin rustmomenten belangrijk zijn. Houd rekening met elkaar. Vooral voor 09.00 uur en na 20.00 uur mag het rustig zijn. Wat u kunt doen als u last ervaart, is uw buren rustig aanspreken. Dan kunt u uitleggen wat u ervaart en dan kan de ander daarmee rekening houden. 

Praat erover met uw buren
Heel vaak blijkt dat uw buren zich niet bewust zijn van de overlast die zij veroorzaken. Als u hierover niets zegt, verandert de situatie niet. Daarom: blijf er niet mee rondlopen. Ga naar uw buren toe en vertel ze rustig waar u last van heeft. In veel gevallen leidt een goed gesprek al tot een oplossing.Tips voor een goed gesprek:

 • Spaar uw ergernis niet op. Wacht daarom niet te lang om het gesprek met uw buren aan te gaan.
 • Zoek een rustig moment op voor een gesprek. Geef aan waar u last van heeft en bedenk van tevoren ook oplossingen.
 • Vraag uw buren of zij wel eens last van u hebben. Zij zullen zich hierdoor minder snel aangevallen voelen.
 • Blijf bij uzelf tijdens het gesprek. Probeer ook begrip op te brengen voor de situatie van uw buren.
 • Komt het toch tot een woordenwisseling? Stop dan met het gesprek. Ruzie lost niets op. Probeer het op een later moment nog eens.

Als praten niet helpt Sommige overlastproblemen zijn met praten alleen niet op te lossen. Bijvoorbeeld omdat uw buren niet willen meewerken of omdat er ruzie is ontstaan. In veel gevallen kunnen wij dan voor u bemiddelen. Hierover leest u meer lezen in de folder 'Overlast'.

Wanneer meld ik overlast bij de politie?

 • Als er sprake is van discriminatie, intimidatie of bedreiging.
 • Bij vernieling of inbraak.
 • Bij overlast door drugsgebruik of als er in uw buurt drugs worden verhandeld.
 • Bij ernstige overlast buiten kantooruren

De politie registreert uw klachten. Wij raden u aan in ernstige gevallen officieel aangifte te doen. Het is verstandig een proces-verbaal te vragen.

Wat meld ik bij de gemeente?

 • Rondslingerend vuil op een openbaar terrein (dus niet in uw trappenhuis of in de tuin van uw buren).
 • Slecht onderhouden openbaar groen.
 • Parkeeroverlast op de openbare weg
 • Bloemendaal: als inwoner van Bloemendaal kunt u met vragen over burenoverlast voortaan terecht bij een speciaal maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifiek om vragen die u niet direct met uw buren kan of wil bespreken.

Let op: de gemeente en/of politie stuurt uw melding niet direct door naar ons. Stuur daarom een e-mail naar mail@prewonen.nl om ons te informeren.

delen