Gemeente Bloemendaal werkt op dit moment aan een aanpassing van de woonvisie. Dit doen zij samen met alle partijen die bij het wonen zijn betrokken. Zij willen ook graag weten hoe u denkt over ‘het wonen’ in Bloemendaal. Wat vindt u bijvoorbeeld belangrijk voor de komende jaren?

Op 8 november organiseert de gemeente een avond om met inwoners en professionals in gesprek te gaan. Iedereen moet prettig kunnen wonen in Bloemendaal is daarbij het uitgangspunt. Maar wat is er nodig om iedereen een kans te geven in Bloemendaal? Hoe stelt u zich dat voor? Tegen welke problemen lopen we aan? Wat is er nodig om nieuwe (betaalbare) woningen te bouwen en toch de kernwaarden te behouden? En hoe zorgen we voor goede verbinding en ontmoeting in de wijken?  

Locatie: Gemeentehuis in Overveen

PROGRAMMA
19.00 uur: inloop met koffie

19.30 uur: welkom en korte toelichting op de woonvisie door wethouder Attiya Gamri

19.45 uur: (interactieve) gesprekken  

20.45 uur: pauze

21.00 uur: terugkoppeling uit de gesprekken – mogelijkheid voor extra vragen  

21.30 uur: afsluiting


U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Aanmelden kan online via www.bloemendaal.nl/woonvisie

delen