Praat en denk mee met Pré Wonen!

Uw huis, de buurt waarin u woont: het is een belangrijk deel van uw leven, u bent er elke dag. Daarom betrekken wij u graag bij de keuzes die wij maken. Zo kunnen wij samen met u de woningen en woonomgeving verbeteren.

Meepraten en meedenken met Pré Wonen kan in ‘De Voorkamer’. Dit is een zelfstandige denktank waar huurders samen met Pré Wonen diverse onderwerpen bespreken en uitwerken. Ook geeft De Voorkamer haar mening over de besproken onderwerpen. Op deze manier wil Pré Wonen de betrokkenheid van huurders stimuleren.

Wilt u deelnemen aan De Voorkamer?
Wij vinden het belangrijk dat deelnemers aan De Voorkamer aan de volgende kenmerken voldoen:

 • U heeft interesse in het werk van een woningcorporatie.
 • U wilt meedenken en invloed uitoefenen op de (beleids)keuzes van Pré Wonen.
 • U heeft tijd om deel te nemen aan De Voorkamer (zes keer per jaar overleg Voorkamer en nader te bepalen tijd voor werkgroepen).
 • U beschikt over digitale basisvaardigheden.
 • U kan abstracte informatie tot u nemen.
 • U kan zich zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.
 • U kan goed samenwerken en opkomen voor het algemeen belang.
 • U heeft contact met huurders met verschillende achtergronden zodat u vanuit diversiteit perspectieven kan delen.
 • U bent geen lid van een van de huurdersvertegenwoordigingen (Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland, Bewonerskern IJmond of Huurders Platform Zandvoort).


Wat levert deelname aan De Voorkamer op?
Voor u als deelnemer aan De Voorkamer:

 • Actieve betrokkenheid bij de woon- en leefomgeving.
 • Inzicht in de organisatie Pré Wonen.
 • Het vergroten van uw netwerk.
 • Ervaring met vrijwilligerswerk op organisatieniveau.

Uw deelname aan De Voorkamer levert ook voordeel op voor Pré Wonen: dankzij uw inbreng voeren wij een beleid en volgen wij een werkwijze waar huurders bij betrokken zijn en waarover zij hun mening hebben kunnen geven.

AANMELDEN
We zoeken voor De Voorkamer nieuwe leden die voor een periode van vier jaar met ons mee willen denken. Per jaar bekijken we gezamenlijk welke onderwerpen er bij Pré Wonen op stapel staan. U kan aangeven met welk(e) onderwerp(en) u mee zou willen denken. U bepaalt per jaar dus zelf hoeveel tijd u in De Voorkamer steekt. Kamerleden ontvangen een onkostenvergoeding.

INTERESSE?
Wilt u in De Voorkamer met ons meedenken over allerlei actuele onderwerpen? Geef u dan snel op: uiterlijk voor 1 november 2022. Stuur hiervoor een mail naar voorkamer@prewonen.nl. Vermeld daarbij iets over uzelf en over uw motivatie om deel te nemen. Voor vragen of meer informatie kan u terecht bij Frans Cornelis (lid van De Voorkamer), bij voorkeur per telefoon via 06 533 53 386. Anders per mail via f.cornelis@quicknet.nl.

VERVOLG
Medio november houden we gesprekken. Op 13 december aanstaande is een kennismaking met de andere leden van De Voorkamer gepland. Vanaf 1 januari 2023 hopen wij een voltallige Voorkamer te hebben.

delen