PERSBERICHT, 7 september 2022

Bestuurder Anke Huntjens vertrekt per 1 december bij woningcorporatie Pré Wonen. Op 1 januari 2023 maakt zij de overstap naar woningcorporatie Eigen Haard.  

‘Bijna 7 jaar heb ik met ongelooflijk veel plezier als bestuurder van Pré Wonen gewerkt. Ik weet nu al dat ik deze mooie organisatie en de collega‘s ontzettend ga missen’, vertelt Anke Huntjens. ‘Woningcorporaties staan voor de opgave van een solidaire samenleving en daarin verdient iedereen een fijn thuis. De afgelopen jaren heb ik met de collega’s van Pré Wonen en onze partners in de regio hard gewerkt aan die opgave. Samen hebben we ervoor gezorgd dat Pré Wonen een organisatie is die klaar staat voor haar taak. Voor mij is een nieuwe uitdaging in de sector op mijn pad gekomen bij een corporatie in de Metropoolregio Amsterdam, Eigen Haard.’ 

Op koers  
Voorzitter Wienke Bodewes namens de Raad van Commissarissen over het vertrek van Anke Huntjens: ‘De afgelopen jaren heeft mw. Huntjens met de collega's binnen Pré Wonen de organisatie vernieuwd en op alle fronten geprofessionaliseerd. Daardoor is de organisatie wendbaar om adequaat een passend antwoord te bieden op de opgaven waar ze voor staat. Als bestuurder heeft ze, vanuit haar verbindend vermogen, een krachtig netwerk weten te bouwen en Pré Wonen daarin gepositioneerd als een betrouwbare partner. De Raad van Commissarissen is mw. Huntjens hiervoor zeer erkentelijk. We vinden het spijtig dat zij Pré Wonen nu verlaat, maar gunnen haar van harte deze nieuwe uitdaging.' 

Continuïteit gewaarborgd  
Met de huidige directieleden Maarten Oomes en Wout Kranen is de continuïteit van het bestuur binnen Pré Wonen voor nu geborgd. De Raad van Commissarissen beraadt zich de komende periode op de toekomstige samenstelling van het bestuur. 

Over Pré Wonen  
Pré Wonen is een woningcorporatie met bijna 16.000 woningen in de regio Beverwijk, Heemskerk, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Een mensgerichte organisatie die huurders een perspectief biedt en zich al meer dan 100 jaar inzet voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet. Vandaar de missie: ‘Iedereen een fijn thuis’.

delen