Pré Wonen nieuwe woningcorporatie Zandvoort

Op dinsdag 1 december 2020 neemt woningcorporatie Pré Wonen de volkshuisvestelijke taken in Zandvoort over van woonstichting De Key. Pré Wonen is blij met het vertrouwen dat De Key en alle overige partijen hiermee in haar hebben uitgesproken. Met deze overname voegt Pré Wonen 2.500 woningen toe aan haar portefeuille. Het totaal aantal te beheren woningen komt daarmee op circa 16.000 in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond.

Zorgvuldig proces
Woonstichting De Key is begin 2019 gestart met haar zoektocht naar een nieuwe woningcorporatie voor Zandvoort. Deze zoektocht is gedaan in nauwe samenwerking met de Zandvoortse huurdersorganisatie HPZ en de gemeente Zandvoort. Na een uitgebreid en zorgvuldig proces kwam Pré Wonen uit de bus als nieuwe geschikte woningcorporatie. ‘’Ik ben blij dat we de woningen in Zandvoort kunnen overdragen aan Pré Wonen, een woningcorporatie die zich echt focust op de regio Kennemerland’’, aldus Leon Bobbe, bestuurder De Key.

Goede service en dienstverlening
Voor de huurders in Zandvoort verandert er niet veel. Zij zijn tijdig geïnformeerd over de overname én over de bereikbaarheid en werkwijze van Pré Wonen. Anke Huntjens, bestuurder Pré Wonen: “Trots kan ik melden dat ook deze 2.500 huishoudens vanaf 1 december kunnen rekenen op onze service en dienstverlening”.Pré Wonen breidt met deze overname haar manier van werken uit naar Zandvoort en versterkt daarmee haar regionale werkgebied. Huntjens vervolgt: ‘’Samen met onze stakeholders gaan we de sociale huisvestingsopgave verder vormgeven”.

Met ingang van dinsdag 1 december aanstaande is Pré Wonen officieel de nieuwe woningcorporatie in Zandvoort.

Voor meer informatie klikt u hier.

delen