Bewonerscommissies

De bewonerscommissies vertegenwoordigen de bewoners van een wooncomplex. Zij zijn namens deze bewoners de gesprekspartner van Pré Wonen bij bijvoorbeeld groot onderhoud. Huurders kunnen via hun commissie hun woonwensen kenbaar maken. Zo kan de dienstverlening van Pré Wonen het best aansluiten op de wensen en behoeften van de bewoners. Wilt u meedenken in een bewonerscommissie actief te worden? Stuur een e-mail naar: mail@prewonen.nl en wij nemen contact met u op.

 

Bewonerskernen

De Bewonerskern IJmond, Pré Zuid-Kennemerland en Huurders Platform Zandvoort (HPZ) vormen de wettelijke huurdersvertegenwoordigingen. Zij adviseren Pré Wonen over belangrijke onderwerpen, zoals betaalbaarheid, beschikbaarheid en diverse beheerzaken. Daarnaast informeert Pré Wonen de bewonerskernen over ontwikkelingen binnen de organisatie en relevante externe ontwikkelingen.

De Voorkamer

De Voorkamer is een denktank van betrokken huurders. De leden zijn actieve, betrokken en kundige huurders uit het werkgebied van Pré Wonen. Zij zijn gesprekspartner voor Pré Wonen en praten en denken mee over beleidsmatige en organisatie-brede onderwerpen, zoals het huurbeleid, onderhoudsbeleid, duurzaamheid en klantdienstverlening. De Voorkamer kan ook zelf een onderwerp op de agenda zetten waarvan ze vindt dat Pré Wonen er (meer) aandacht aan zou moeten besteden. Interesse? Mail naar voorkamer@prewonen.nl

 

Digitaal Huurderspanel

Vindt u het leuk en belangrijk om met ons mee te denken, zodat we nog verder kunnen verbeteren?  Meldt u zich dan nu aan voor het digitaal huurderspanel. Een paar keer per jaar ontvangt u via e-mail van ons een digitale enquête. De vragen zijn zeer divers en kunnen over van alles en nog wat gaan. Bijvoorbeeld over het bewonersblad, uw wijk of sociale projecten. De digitale enquête vult u in 5-10 minuten in. Wij zijn hier enorm mee geholpen. Deelname is anoniem. Interesse? Stuur een e-mail naar: mail@prewonen.nl en wij nemen contact met u op.

 

 

 

delen