Lettergrootte  AAA | Contact
 
f t e
 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen verzorgt het interne toezicht bij Pré Wonen. Alle leden zijn benoemd op basis van een tevoren opgesteld profiel, waardoor op het gehele werkterrein van Pré Wonen een ruime deskundigheid in de Raad aanwezig is.  

Anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad, hebben de leden geen zakelijke relaties met Pré Wonen.

De jaarverslagen van de Raad van Commissarissen zijn opgenomen in de jaarverslagen van Pré Wonen.

De Raad van Commissarissen heeft per 1 december 2016 de volgende leden:

 • Mevrouw C.P.M. Schilte (1948); voorzitter, lid remuneratiecommissie, (benoemd op voordracht bewonerskernen)
  Oud-directeur Stayokay Hostels.
  Nevenfuncties:
  Voorzitter Raad van Toezicht Almeerse Scholen Groep, Almere
  Voorzitter Bestuur Haarlemse Opera, Haarlem
  Vicevoorzitter Nationaal Bestuur Zonnebloem, Breda
   
 • De heer drs. M.A. Zonneveld RA (1964) lid RvC; voorzitter Auditcommissie
  Directeur Financiën ROC Amsterdam en ROC Flevoland.
  Nevenfuncties:
  Vicevoorzitter Raad van Toezicht Woningcorporatie Stichting Zaandamse Volkshuisvesting (ZVH).
   
 • De heer J.D. de Kort (1960) lid RvC, voorzitter remuneratiecommissie (benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad)
  Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Diemen.
  Nevenfuncties: Geen
   
 • De heer Ir. F.M. van Beek (1953) vicevoorzitter RvC (benoemd op voordracht van bewonerskernen)
  Directeur-eigenaar van Frank van Beek Consultancy B.V., adviseur op het gebied van Urban Concepts.
  Nevenfuncties:
  Lid Raad van Commissarissen Seyster Veste, Voorzitter bestuur Stichting KunstGrens, Amsterdam.
   
 • Mevrouw mr. ing. E.M.W. Aalsma (1961) (lid, Auditcommissie)
  Zelfstandig gevestigd advocaat (Asta advocaten).
  Nevenfuncties:
  Lid (namens de huurders) en vicevoorzitter in Raad van Toezicht Woningcorporatie HabekoWonen
  Lid (namens de huurders) in Raad van Toezicht woningcorporatie WORMER WONEN
   
 • Mevrouw J.P.A. de Goede MSc, MCM (1954), (lid, Auditcommissie)
  Coreness Strategy Leadership Change. Network director Change Academy
  Nevenfuncties:
  Lid van de Raad van Commissarissen van Wooncompagnie. Hoorn, Purmerend, Schagen
  Vice-voorzitter Raad van Toezicht OVO, Zaanstad
  Lid Raad van Toezicht Sopoh, Haarlemmermeer

Pré Wonen werkt binnen de kaders gesteld door de wet, statuten en de Governance code Woningcorporaties. Dit vormt de formele basis voor de verantwoordelijkheden en taken van zowel de RvC als van het Bestuur. Het gaat echter niet alleen om regels en wetten. Belangrijker is hoe Pré Wonen daarbinnen acteert en keuzes maakt. De door Pré Wonen geleverde prestaties dienen een breed maatschappelijk draagvlak te leveren voor ons handelen. Om dit te ondersteunen is in samenspraak met de bestuurder het document opgesteld: Visie op besturen en toezichthouden en toetsingskader RvC en Bestuur.

 
 
volg ons op Twittervolg ons op Facebook

VOLG ONS