Lettergrootte  AAA | Contact
 
f t e
 

De geschiedenis van Pré Wonen

Van arbeiderskrotten tot vitale en gewilde wijken

De kiem van het ontstaan van woningcorporaties ligt in de 19e eeuw. Verleid door de opkomende industrie trokken veel mensen toen naar de stad. Daar woonden zij dicht op elkaar, in armoedige wijken waar de hygiëne ver te zoeken was. Uit angst voor epidemieën en sociale revoltes van de arbeiders, besloot men hun woonomstandigheden te verbeteren. De Woningwet van 1901 maakte het mogelijk om woningcorporaties op te richten die geld konden lenen van de overheid. Zo konden zij de verbetering van de arbeidershuisvesting ter hand nemen.

Groei van de corporaties
In de loop van de 20e eeuw ontstonden er vele corporaties in ons land, die ook steeds groter en professioneler werden. Bovendien kregen zij eind vorige eeuw van overheidswege steeds meer taken toebedeeld. Zo werden zij ook verantwoordelijk voor het behoud van de leefbaarheid in wijken en het beheer van maatschappelijk vastgoed.

Pré Wonen: uit fusies ontstaan
Deze uitbreiding van taken noopte veel corporaties tot professionalisering en het aangaan van fusies. Pré Wonen is het resultaat van opeenvolgende fusies. Zo fuseerden in 1999 de Haarlemse corporaties Woningvereniging Randstad en Woningstichting Patrimonium tot Pré Woondiensten. Deze ging in 2002, samen met het Beverwijkse Wijcker Meer Wonen, op in het huidige Pré Wonen. In 2003 is Pré Wonen tot slot gefuseerd met woningstichting Binnenhof uit Heemstede.

Pré Wonen nu
De huidige missie van Pre Wonen is: Iedereen een fijn thuis. Dat betekent dat we iedereen een goede woning in een fijne buurt willen bieden. Onze huurders zijn onze klanten. Zij betalen voor de producten en diensten die wij leveren. En die leveren we dan ook met een zo hoog mogelijke kwaliteit.

 
volg ons op Twittervolg ons op Facebook

VOLG ONS