Lettergrootte  AAA | Contact
 
f t e
 

Huurverlaging voor 35 huurders Pré Wonen

nieuws-intro-picture-comment

U heeft in de krant misschien gelezen over huurverlagingen bij diverse corporaties. De aanleiding van de verandering van huurprijs is het nieuwe Woningwaarderingsstelsel (WWS) dat op 1 oktober 2015 in ging. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de WOZ-waarde voor 25% meetelt voor het aantal punten. Pré Wonen heeft berekend of de huren van onze sociale huurwoningen - op basis van het nieuwe WWS - boven de wettelijk toegestane maximale huur uitkomen. Dit is bij een zeer beperkt aantal woningen het geval, 35 (0,3% van het totaal aantal sociale huurwoningen). Deze huren worden dus verlaagd. Het gaat om woningen verspreid over IJmond en Zuid-Kennemerland. We gaan de betreffende huurders actief hierover benaderen.
 

 

Betaalbare huren
Onze gemiddelde huren liggen ruim onder de maximaal redelijke huur. Dat betekent dat als we opnieuw de huren volgens het nieuwe stelsel berekenen, deze ook niet boven de maximaal redelijke huurprijs uitkomen. We vinden het belangrijk om de huren betaalbaar te houden.   

Huurders van Pré Wonen hoeven niets te doen
Voor huurders van Pré Wonen geldt dus zeer beperkt een huurverlaging. Deze huurders benadert Pré Wonen zelf. 


Hoe zit het met uw eigen woningpunten?
Log dan in op klantportaal ‘Mijn Pré Wonen’.

 
 
volg ons op Twittervolg ons op Facebook

VOLG ONS