Lettergrootte  AAA | Contact
 
f t e
 

2015: Pré Wonen werkt aan verhogen klanttevredenheid

nieuws-intro-picture-comment

De bedrijfslasten moeten minder en de klanttevredenheid omhoog. Vanuit dat credo ging woningcorporatie Pré Wonen in 2015 verder met ontwikkelen van haar organisatie. De woningcorporatie voldeed aan haar volkshuisvestelijke verplichtingen en heeft de jaarcijfers 2015 binnen deze context op orde. Ook stond dit jaar in het teken van de Woningwet. Dit alles is te lezen in haar jaarverslag 2015.

 

Verhuren, onderhouden en bouwen
Het jaarverslag vermeldt ook hoe de corporatie voldeed aan haar volkshuisvestelijke verplichtingen: het verhuren, onderhouden en bouwen van woningen. Zo heeft de corporatie voor 1.048 woningen huurovereenkomsten afgesloten met nieuwe huurders. En is aan nieuwbouw en renovatie van huurwoningen € 22,0 miljoen besteed (in 2014: 18,5 miljoen). Nieuwbouw betreft in totaal 55 woningen (Het Terras, Plantage, Groene Linten) en renovatie in totaal 195 woningen (Dunklerstraat, Helsinkistraat en Patrijzenlaan).
Verder lanceerde Pré Wonen dit jaar ‘De Voorkamer’, een nieuw participatie-instrument, waardoor huurders vanaf de start meepraten over een beleidsthema en de bijpassende participatievorm. En is het huurincassoproces succesvol aangescherpt. De huurachterstand van zittende huurders bedroeg 0,9% (eind 2014 1,1%) van de jaarhuur.

Jaarrekening
De jaarcijfers jaarrekening 2015 van woningcorporatie Pré Wonen zijn op orde. Kostenbeheersing, efficiencyverbetering en beperking van het investeringsrisico droegen hieraan bij. “We zijn in staat om op basis van onze huuropbrengsten, onze bedrijfslasten te betalen, en geld beschikbaar te houden voor geplande investeringen en onderhoud’’, aldus Anke Huntjens, bestuurder van Pré Wonen. “Het positieve resultaat dat staat vermeld in de jaarrekening, € 78,2 miljoen, is het gevolg van gestegen marktprijzen. We waarderen ons bezit namelijk op marktwaarde conform de richtlijnen van de externe toezichthouder. Dit is dus een boekhoudkundige aanpassing.”

Procesgericht en slagvaardig
Pré Wonen ontwikkelde zich in 2015 verder tot een procesgerichte, moderne woningcorporatie. De hoofdstructuur is aangepast om de klant meer centraal te stellen. Daarnaast opereert de corporatie slagvaardiger en heeft zij de verantwoordelijkheden lager in de organisatie gelegd. De strategische keuzes die in 2015 zijn gemaakt, werkt Pré Wonen dit jaar verder uit.

Woningwet
In 2015 is tot slot veel tijd besteed aan het voorbereiden van de implementatie van de Woningwet. Dit bestond vooral uit het voorstel voor het opsplitsen van het DAEB- en niet-DAEB-bezit, het aanpassen van het beleid rond passend toewijzen en het nieuwe huurbeleid. Dit alles krijgt een vervolg in 2016.

 
application/pdf  Jaarverslag 2015 (1.4Mb)
application/pdf  Jaarrekening 2015 (947.2Kb)
 
volg ons op Twittervolg ons op Facebook

VOLG ONS