Lettergrootte  AAA | Contact
 
f t e
 

Integriteit en klokkenluiden

Van iedereen zou je mogen verwachten dat hij of zij integer handelt. Het is immers niets bijzonders dat medewerkers van een bedrijf zich inzetten voor het belang van het bedrijf en dit niet ondergeschikt maken aan hun eigen belang. Het is ook heel normaal dat bedrijven en andere relaties medewerkers niet in de verleiding willen brengen om tegen het bedrijfsbelang in te gaan. En het is even normaal om hetzelfde te beweren ten aanzien van leden van een bestuur of een Raad van Commissarissen.

Toch kent Pré Wonen een integriteitsbeleid. Er spelen grote belangen. Woningen zijn dure, schaarse goederen; de kasstromen belopen elk jaar weer vele miljoenen euro’s. Juist met deze grote belangen is het goed om duidelijk te maken waar de grenzen van het normale integere handelen liggen. Zowel voor mensen die direct bij het bedrijf betrokken zijn, als voor hen die van buiten de organisatie met Pré Wonen in aanraking komen.

application/pdf  Integriteitsbeleid (858.2Kb)

Onverbrekelijk met integriteit verbonden is ‘klokkenluiden’, het bekend maken van misstanden. Pré Wonen onderkent het belang van het tijdig signaleren van misstanden. Een klokkenluider zal binnen Pré Wonen niet alleen gehoor vinden, hij of zij wordt ook beschermd tegen eventuele negatieve gevolgen van het aan de orde stellen van misstanden. Ook een betrokkene echter die van onjuist gedrag wordt beticht, verdient een zorgvuldige benadering. Iedere aanklacht behoeft immers niet juist te zijn. Een en ander is vervat in de ‘Klokkenluidersregeling’.Met het publiceren van het integriteitsbeleid en de Klokkenluidersregeling conformeert Pré Wonen zich aan de Corporate Governance Code, een onderdeel van de Aedescode.

 
volg ons op Twittervolg ons op Facebook

VOLG ONS