Lettergrootte  AAA | Contact
 
f t e
 

Wijkontwikkeling

Hier willen we naar toe

  • Over vier jaar wonen er in de drie aandachtswijken meer huishoudens met een middeninkomen.
  • De uitstraling in delen van de wijk Meerwijk is beter en de buurt is meer  betrokken.
  • In Parkwijk zijn meer mensen actief betrokken bij het schoon houden van  hun buurt en het winkelcentrum voorziet meer in de behoeften van de  buurtbewoners.
  • In Kuenenplein/Plantage voelen meer mensen zich veilig in hun wijk.
  • Over tien jaar zijn de aandachtswijken aantoonbaar verbeterd, vitaal en  gewild. Wijken worden meer gewaardeerd door bewoners en zijn in trek  bij woningzoekenden. De leefbaarheid is verbeterd.

Dit doet Pré Wonen

  • Op basis van de wijkvisies werken aan concrete fysieke en sociale  projecten.
  • We gebruiken een rekenmodel (het Effectenmodel) waarmee we inzicht krijgen in maatschappelijke opbrengsten van sociale projecten.

Wat een wijk nodig heeft
In wijken die nog niet vitaal en gewild zijn, werkt Pré Wonen aan wijkontwikkeling. Dat begint met kritisch kijken en luisteren naar wat een wijk nodig heeft. Soms moet je woningen verbeteren of vervangen. Soms moet je investeren in het leefklimaat en in de woonomgeving.
 
Samenwerken met partners
Een wijk ontwikkelen gaat beter wanneer er samenhang is en programma’s en investeringen elkaar versterken. Pré Wonen werkt daarom samen met andere partijen. Iedereen heeft daarbij zijn eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid.
 
Expertise in bouw, beheer en onderhoud
Pré Wonen heeft kennis en expertise op het gebied van bouw, beheer en onderhoud. Voor gebieden waar we minder invloed op hebben, zoals voorzieningen en openbare ruimte, werken we samen met partners. Bij individuele of maatschappelijke problemen zoeken we samenwerking met maatschappelijke partners.
 
Investeren in de wijken
De komende jaren gaat Pré Wonen meer investeren in Parkwijk en Meer­wijk in Haarlem en Kuenenplein/Plantage in Beverwijk. Dit moet leiden tot wijken die nog beter worden gewaardeerd.

 
volg ons op Twittervolg ons op Facebook

VOLG ONS