Lettergrootte  AAA | Contact
 
f t e
 

Portiek Portiers

 

Meerestein is een naoorlogse wijk waar Pré Wonen veel bezit heeft. De PortiekPortiers Meerestein komen elke maandagmiddag van 14.45 uur tot 16.45 uur bij elkaar in het gebouw van het Leger des Heils aan de Geysendorfferlaan 4. De Portiek Portiers bestaat uit een groep van 8 tot 12 kinderen van de leeftijd 8 tot 12 jaar.

De Portiek Portiers zetten zich in voor de leefbaarheid in de buurt. Zij worden bewust gemaakt van de leefomgeving en het onderhoud daarvan. Om volwaardig Portiek Portier te worden worden er ongeveer 8 lessen gevolgd moeten worden. Wanneer deze lessen zijn gevolgd kan een diploma het resultaat zijn. Op de diploma uitreiking ontvangt men het diploma in bijzijn van familie en vrienden.

De PortiekPortiers gaan regelmatig de wijk in met hun logboek, een grijper en een vuilniszak. In het logboek noteren zij wat ze hebben aangetroffen, waar en welke actie ze hebben ondernomen. Voor grofvuil mogen zij rechtstreeks met de gemeente bellen. De kinderen zijn door hun tenues en met petten op goed zichtbaar voor de overige bewoners.

Het doel van de Portiek Portiers is in contact komen met de bewoners, ofwel bewonersparticipatie.
 

 
 
volg ons op Twittervolg ons op Facebook

VOLG ONS