Lettergrootte  AAA | Contact
 
f t e
 

Woonfraude

>> Maak direct melding van woonfraude.

 
 

Wat is woonfraude?
Er zijn verschillende vormen van woonfraude. We spreken van woonfraude als:
- de huurder de woning verhuurt aan iemand anders, zonder dat Pré Wonen daarvan op de hoogte is gesteld;
- de woning lange tijd leeg of onbewoond is, bijvoorbeeld omdat de huurder langdurig in het buitenland verblijft (zie ook kader ‘Leegstand’);
- de woning wordt gebruikt voor illegale bedrijfskundige doelen, zoals hennep kweken, drugsverkoop of prostitutie;
- de woning als postadres of opslag wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor criminele activiteiten.

In al deze gevallen worden de woningen niet gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Pré Wonen kan dan besluiten om de woningen te ontruimen, zodat deze weer beschikbaar komen voor mensen die recht hebben op een sociale huurwoning.

Negatieve gevolgen
Dergelijke activiteiten zorgen voor overlast en verloedering van de wijk en geven een onveilig gevoel. Vooral voor de naaste bewoners, maar ook voor de buurt. Bovendien hebben we genoeg woningzoekenden die we blij maken met zo’n woning. Oneigenlijk gebruik ervan pakken we daarom hard aan. En uw hulp kunnen we daarbij goed gebruiken.

3 goede redenen om woonfraude aan te pakken
- Overlast en verloedering voorkomen
- Veiliger gevoel in de buurt
- Kortere wachtlijsten voor sociale huurwoningen

Zo herkent u woonfraude:
• Uitpuilende brievenbus.
• Altijd gesloten gordijnen.
• U ziet nooit iemand in de woning.
• U ziet steeds andere mensen in en uit de woning komen.
• U hoort nooit geluiden of juist vreemde geluiden

Melding maken
Herkent u deze signalen? Of heeft u het gevoel dat er iets niet klopt? Neem contact op met Pré Wonen via 088-7700000, stuur een e-mail naar woonfraude@prewonen.nl of vul het digitale formulier in. We behandelen uw melding altijd vertrouwelijk.
  
 
 
volg ons op Twittervolg ons op Facebook

VOLG ONS