Lettergrootte  AAA | Contact
 
f t e
 

Huurcommissie

U kunt niet voor al uw geschillen bij de Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties terecht. Geschillen over ernstig achterstallig onderhoud, de huurprijs of de servicekosten kunt u voorleggen aan de Huurcommissie.

De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie met een gelijk aantal huurders- en verhuurdersleden. Er zijn verschillende Huurcommissies, ondersteund door één secretariaat. Het secretariaat van de Huurcommissie is onderdeel van het ministerie van VROM. Een uitspraak van de Huurcommissie is bindend.

Hier leest u meer over hoe een geschil in te dienen en het verdere verloop van de procedure.

Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL Den Haag
0800-4887243
www.huurcommissie.nl

 
volg ons op Twittervolg ons op Facebook

VOLG ONS