Lettergrootte  AAA | Contact
 
f t e
 

Geschillencommissie

Wanneer wij een klacht niet naar uw genoegen hebben behandeld, kunt u de klacht indienen bij de Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties.  

Behandeling van het geschil
De RGW behandelt geschillen tussen (aspirant)bewoners en de woningcorporatie. De commissie functioneert onafhankelijk en bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden. In de commissie zit: een vertegenwoordiger - tevens plaatsvervangend voorzitter - op voordracht van de gemeenten, een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger op voordracht van de corporaties, een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger op voordracht van de woonconsumenten en een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter wordt benoemd op voordracht van alle commissieleden. Geen van de leden werkt bij of voor een van de corporaties.

De commissie geeft, na beide partijen gehoord te hebben, een advies over het geschil. Het advies van de geschillencommissie wordt schriftelijk aan Pré Wonen meegedeeld, de huurder ontvangt een afschrift. De commissie geeft het advies uiterlijk acht weken na datum van ontvangst van het geschil.

Pré Wonen kan uitsluitend met gegronde redenen afwijken van het advies. Dit dient binnen vier weken na ontvangstdatum van het advies te gebeuren. Als u het niet eens bent met het besluit van Pré Wonen, heeft u de mogelijkheid uw probleem voor te leggen aan de kantonrechter.

Geschil indienen
Het formulier om een geschil schriftelijk in te dienen kunt u hier downloaden.

application/pdf  Formulier RGW (27.3Kb)


Het ingevulde formulier kunt u zenden naar:

Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties
Antwoordnummer 1872
2000 WC HAARLEM

Meer informatie
Voor meer informatie en het reglement van de Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties kunt u terecht op de website: www.geschillencommissie.net/

 
volg ons op Twittervolg ons op Facebook

VOLG ONS