Lettergrootte  AAA | Contact
 
f t e
 

Huurverlaging aanvragen

Sommige huurders van Pr é Wonen kregen dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat was omdat het huishoudinkomen boven de € 34.085 lag (categorie middeninkomens) of boven de € 43.602 (categorie hoge inkomens). Misschien was u een van hen, maar is uw inkomen onlangs gewijzigd. Is uw inkomen gedaald – bijvoorbeeld omdat u bent gescheiden of uw baan bent verloren - dan kunt u huurverlaging aanvragen. Hoe dat in z’n werk gaat, leggen we hier uit. 

De aanvraag
U kunt huurverlaging aanvragen per mail of per brief. U richt uw brief of mail aan de afdeling Bewonerszaken van Pré Wonen, voorzien van een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Hierop staan alle personen vermeld die op het adres staan ingeschreven. Een dergelijk uittreksel haalt u tegen betaling bij de gemeente.

Ook moet u als aanvrager van de huurverlaging van al deze personen een IBRI formulier aanleveren. Een kopie van de definitieve aanslag Inkomstenbelasting is ook goed. Een IBRI formulier kunt u kosteloos opvragen bij de Belastingdienst. De definitieve aanslag krijgt u thuis gestuurd (als u aangifte heeft gedaan).
 
De benodigde gegevens
U stuurt de afdeling Bewonerszaken van Pré Wonen dus:
  • een brief of mail met het verzoek tot huurverlaging
  • een uittreksel uit de GBA
  • alle IBRI formulieren van de personen die op het adres staan ingeschreven of
  • de definitieve aanslag Inkomstenbelasting van al deze personen.
 
 
De aanvraagtermijn
De aanvraagtermijn is twee maanden. Deze termijn gaat pas in op het moment dat de afdeling Bewonerszaken alle gegevens heeft. Dus, als u op 1 september het verzoek doet voor het verlagen van de huur, voorzien van de benodigde gegevens, dan gaat de aanvraagtermijn vanaf die datum in. Als de aanvraag wordt gehonoreerd, geldt de huurverlaging vanaf 1 november.
Als u op 1 september het verzoek doet, maar de benodigde gegevens ontvangen wij pas op 1 oktober, dan gaat de aanvraagtermijn pas in vanaf 1 oktober. Als de aanvraag wordt gehonoreerd, geldt de huurverlaging vanaf 1 december.
 
 
De toekenning
Huurverlaging is alleen mogelijk als u een inkomensafhankelijke huurverhoging hebt gehad. Dit komt omdat alleen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging kan worden aangepast. Huurverlaging is daarom niet mogelijk wanneer u alleen een basishuurverhoging hebt gehad.
De huur wordt nooit met terugwerkende kracht verlaagd.
 
volg ons op Twittervolg ons op Facebook

VOLG ONS