Lettergrootte  AAA | Contact
 
f t e
 

Huuropbouw

In de huurovereenkomst staat de huurprijs vermeld die geldt op het moment dat de huurovereenkomst wordt gesloten. In de meeste gevallen bestaat de huur uit twee delen, de nettohuur (ook wel kale huur genoemd) en de bijkomende kosten. Samen is dit de bruto huur.  Jaarlijks wordt de huur aangepast.

Netto huur
Voor de aanpassing van de netto huur stelt de overheid elk jaar een maximum vast. In het algemeen zal de huuraanpassing gelijke tred houden met de inflatie. Het is mogelijk dat woningen die relatief goedkoop zijn een iets hogere huurstijging zullen kennen en woningen met een relatief hoge huur een iets gematigder aanpassing. Deze huuraanpassing mag slechts eenmaal per jaar worden doorgevoerd, in het algemeen per 1 juli.

Servicekosten
De bijkomende kosten, ook wel servicekosten of kosten van levering van goederen en diensten genoemd, dekken de kosten die Pré Wonen maakt ten behoeve van de bewoners. Het gaat dan bijvoorbeeld om het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten of de kosten van de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten. Elke maand wordt er een voorschot bij de huur in rekening gebracht. Eénmaal per jaar worden deze kosten afgerekend. Is het voorschot te hoog geweest, dan wordt het te veel betaalde bedrag teruggestort, was het te laag, dan moet u bijbetalen. Eventueel wordt een nieuw voorschotbedrag vastgesteld.

Nalezen in uw persoonlijke klantportaal
De huuropbouw vindt u ook in uw persoonlijk klantportaal mijn.prewonen.nl .Na inloggen komt u op uw beveiligde pagina. Daar kunt u alles nalezen over de huur, huuropbouw, betalingen doen, reparatieverzoek indienen en vragen stellen.

 
 
volg ons op Twittervolg ons op Facebook

VOLG ONS