Lettergrootte  AAA | Contact
 
f t e
 

Overlast

Pré Wonen biedt woonruimte aan allerlei mensen met verschillende achtergronden en woonwensen. Als iedereen rekening houdt met elkaar gaat het goed. Het gebeurt helaas ook dat buren overlast van elkaar hebben.  Wat kunt u doen als u overlast hebt van buren?

Wat is overlast?
Er is pas sprake van burenoverlast als de overlast aanhoudt. Bijvoorbeeld een radio die iedere avond te hard aan staat, als een hond continue blijft blaffen, of als buren zich voortdurend ongepast gedragen.

Stappenplan
In ons stappenplan geven wij tips, u kunt overlast (online) melden en u leest wat Pré Wonen voor u kan doen.

1. Praat met uw buren
Degene die de overlast veroorzaakt is zich hiervan meestal niet bewust. Vaak helpt een rustig gesprek al.  In de webfolder 'Overlast' vindt u meer informatie over overlast, hoe u dit kunt voorkomen en tips voor een goed gesprek.

   Webfolder Overlast

2. Bemiddeling
Komt u er niet uit of dreigt er een conflict. Als u in Haarlem, Heemstede of Bloemendaal woont, kunt u kiezen voor buurtbemiddeling. De buurtbemiddelaars luisteren naar beide partijen en proberen tot aanvaardbare afspraken te komen. Buurtbemiddeling is gratis, onafhankelijk en onpartijdig. Meer informatie vindt u op www.meerwaarde.nl. Woont in Beverwijk dan kunt u voor buurtbemiddeling terecht bij Pré Wonen.

3. Pré Wonen inschakelen
U kunt Pré Wonen inschakelen als u er samen niet meer uitkomt. Het moet dan wel zo zijn dat:
- de buren die de overlast veroorzaken, huurder zijn van Pré Wonen;
- het om overlast gaat die iedereen als overlast ervaart.

Onderstaand formulier kunt u gebruiken om de overlast te registreren en uw klacht schriftelijk in te dienen.

Registratieformulier Overlast

4. Juridische procedure
In het uiterste geval kan Pré Wonen een juridische procedure starten. Wij kunnen dan de rechter vragen om het huurcontract te beëindigen.
De klachten moeten dan heel ernstig zijn en er moet voldoende bewijs zijn. Daarom is het noodzakelijk dat u (en eventueel ook uw buren) de klachten bijhoudt en schriftelijk bij ons indient. Schrijf duidelijk op wat er wanneer gebeurt en hoe lang dit duurde.

Een juridische procedure duurt lang en u krijgt niet altijd gelijk van de rechter. U kunt meestal ook niet anoniem blijven.

Overige klachten
Sommige klachten kan Pré Wonen in behandeling nemen, omdat deze bij de gemeente of de politie thuishoren.

Politie
Deze zaken meldt u bij de politie:
• discriminatie
• intimidatie
• bedreiging
• vernieling
• inbraak
• overlast als gevolg van drugsgebruik
• verhandeling van drugs in uw buurt
• bij ernstige overlast buiten kantooruren

Wij raden u aan om in ernstige gevallen officieel aangifte te doen. Het is altijd verstandig om een proces-verbaal te vragen

Gemeente
Deze zaken meldt u bij de gemeente:
• rondslingerend vuil op openbaar terrein 
• vernielingen aan openbaar terrein
• onregelmatigheden aan openbaar terrein
• slecht onderhouden openbaar groen
• melden van parkeeroverlast op de openbare weg

Let op!
Houd u er rekening mee dat uw melding bij de gemeente niet direct wordt doorgestuurd naar Pré Wonen. Wanneer u deze melding bij politie of gemeente maakt is het belangrijk om Pré Wonen hierover ook te informeren.

 
volg ons op Twittervolg ons op Facebook

VOLG ONS