Lettergrootte  AAA | Contact
 
f t e
 

Beleidsniveau

Op 10 juni 2015 ondertekenden Pré Wonen en haar Bewonerskernen een overeenkomst voor een nieuwe participatiestructuur. In deze nieuwe participatiestructuur wordt grofweg een tweedeling gemaakt in een Bewonerskernen-deel en een Voorkamer-deel.

In het Bewonerskernen-deel worden de kaders op hoofdlijnen besproken (het beleidsplan, het jaarplan, de begroting, de huuraanpassing en de jaarrekening). Hieruit volgen de beleidsonderwerpen die in het Voorkamer-deel inhoudelijk worden behandeld.

Lees verder:

 
 
volg ons op Twittervolg ons op Facebook

VOLG ONS